อานาปานสติ 16 ขั้น ตอนที่ 1-9


อานาปานสติ 16 ขั้น ตอนที่ 1 ( ขั้นที่ 1-2-3 )

โดย พระอาจารย์พุทธทาสภิกขุ


ที่มา : https://www.youtube.com/watch?v=xAKVURRlOuk&list=PLpPVg6BY5of1_l9nxVwv2O2W6ItDhZK2x

DT0005

DhammathaiTeam
อานาปานสติ 16 ขั้น ตอนที่ 2 (ขั้นที่ 1,2,3,4) โดย พระอาจารย์พุทธทาสภิกขุ


ความคิดเห็นที่ 1  / DhammathaiTeam / 7 มี.ค. 2560 เวลา 20:48 น. 
อานาปานสติ 16 ขั้น ตอนที่ 3 ( ขั้นที่ 4 ) โดย พระอาจารย์พุทธทาสภิกขุ


ความคิดเห็นที่ 2  / DhammathaiTeam / 7 มี.ค. 2560 เวลา 20:48 น. 
อานาปานสติ 16 ขั้น ตอนที่ 4 (ขั้นที่ 4) โดย พระอาจารย์พุทธทาสภิกขุ

ความคิดเห็นที่ 3  / DhammathaiTeam / 7 มี.ค. 2560 เวลา 20:49 น. 
อานาปานสติ 16 ขั้น ตอนที่ 5 (ขั้นที่ 4) โดย พระอาจารย์พุทธทาสภิกขุ

ความคิดเห็นที่ 4  / DhammathaiTeam / 7 มี.ค. 2560 เวลา 20:50 น. 
อานาปานสติ 16 ขั้น ตอนที่ 6 (ขั้นที่ 4) โดย พระอาจารย์พุทธทาสภิกขุ

ความคิดเห็นที่ 5  / DhammathaiTeam / 7 มี.ค. 2560 เวลา 20:53 น. 
อานาปานสติ 16 ขั้น ตอนที่ 7 (ขั้นที่ 4) โดย พระอาจารย์พุทธทาสภิกขุ

ความคิดเห็นที่ 6  / DhammathaiTeam / 7 มี.ค. 2560 เวลา 20:54 น. 
อานาปานสติ 16 ขั้น ตอนที่ 8 (ขั้นที่ 4) โดย พระอาจารย์พุทธทาสภิกขุ

ความคิดเห็นที่ 7  / DhammathaiTeam / 7 มี.ค. 2560 เวลา 20:54 น. 
อานาปานสติ 16 ขั้น ตอนที่ 9 สรุปขั้นที่ 1,2,3,4 โดย พระอาจารย์พุทธทาสภิกขุ

ความคิดเห็นที่ 8  / DhammathaiTeam / 7 มี.ค. 2560 เวลา 20:55 น. 


ความคิดเห็นที่ 9  /  / 3 พ.ย. 2560 เวลา 07:21 น. 


ความคิดเห็นที่ 10  /  / 20 พ.ย. 2560 เวลา 14:03 น. 


ความคิดเห็นที่ 11  /  / 28 พ.ย. 2560 เวลา 06:29 น. 


ความคิดเห็นที่ 12  /  / 4 ธ.ค. 2560 เวลา 16:38 น. 


ความคิดเห็นที่ 13  /  / 13 ธ.ค. 2560 เวลา 23:21 น. 


ความคิดเห็นที่ 14  /  / 18 ธ.ค. 2560 เวลา 22:37 น. 


ความคิดเห็นที่ 15  /  / 28 ธ.ค. 2560 เวลา 21:42 น. 


ความคิดเห็นที่ 16  /  / 28 ธ.ค. 2560 เวลา 21:43 น. 


ความคิดเห็นที่ 17  /  / 2 ม.ค. 2561 เวลา 21:20 น. 


ความคิดเห็นที่ 18  /  / 13 ม.ค. 2561 เวลา 19:21 น. 


ความคิดเห็นที่ 19  /  / 23 ก.พ. 2561 เวลา 06:32 น. 


ความคิดเห็นที่ 20  /  / 6 มี.ค. 2561 เวลา 01:55 น. 


ความคิดเห็นที่ 21  /  / 18 มี.ค. 2561 เวลา 06:49 น. 


ความคิดเห็นที่ 22  /  / 3 เม.ย. 2561 เวลา 03:40 น. 


ความคิดเห็นที่ 23  /  / 3 เม.ย. 2561 เวลา 03:40 น. 


ความคิดเห็นที่ 24  /  / 22 เม.ย. 2561 เวลา 02:58 น. 


ความคิดเห็นที่ 25  /  / 30 เม.ย. 2561 เวลา 21:29 น. 


ความคิดเห็นที่ 26  /  / 25 พ.ค. 2561 เวลา 19:11 น. 


ความคิดเห็นที่ 27  /  / 16 มิ.ย. 2561 เวลา 04:20 น. 


ความคิดเห็นที่ 28  /  / 30 มิ.ย. 2561 เวลา 18:48 น. 


ความคิดเห็นที่ 29  /  / 24 ส.ค. 2561 เวลา 07:47 น. 


ความคิดเห็นที่ 30  /  / 8 ต.ค. 2561 เวลา 14:33 น. 

 เปิดอ่านหน้านี้  1614 

 แสดงความคิดเห็น


กรุณาล๊อกอินสมาชิกเว็บธรรมะไทยก่อนครับ... Login


  แสดงความคิดเห็น


Go to top

จีรัง กรุ๊ป


 ธรรมะไทย