อานาปานสติ 16 ขั้น ตอนที่ 1-9

 DhammathaiTeam   7 มี.ค. 2560

อานาปานสติ 16 ขั้น ตอนที่ 1 ( ขั้นที่ 1-2-3 )

โดย พระอาจารย์พุทธทาสภิกขุ


ที่มา : https://www.youtube.com/watch?v=xAKVURRlOuk&list=PLpPVg6BY5of1_l9nxVwv2O2W6ItDhZK2x


อานาปานสติ 16 ขั้น ตอนที่ 2 (ขั้นที่ 1,2,3,4) โดย พระอาจารย์พุทธทาสภิกขุ


อานาปานสติ 16 ขั้น ตอนที่ 3 ( ขั้นที่ 4 ) โดย พระอาจารย์พุทธทาสภิกขุ


อานาปานสติ 16 ขั้น ตอนที่ 4 (ขั้นที่ 4) โดย พระอาจารย์พุทธทาสภิกขุ

อานาปานสติ 16 ขั้น ตอนที่ 5 (ขั้นที่ 4) โดย พระอาจารย์พุทธทาสภิกขุ

อานาปานสติ 16 ขั้น ตอนที่ 6 (ขั้นที่ 4) โดย พระอาจารย์พุทธทาสภิกขุ

อานาปานสติ 16 ขั้น ตอนที่ 7 (ขั้นที่ 4) โดย พระอาจารย์พุทธทาสภิกขุ

อานาปานสติ 16 ขั้น ตอนที่ 8 (ขั้นที่ 4) โดย พระอาจารย์พุทธทาสภิกขุ

อานาปานสติ 16 ขั้น ตอนที่ 9 สรุปขั้นที่ 1,2,3,4 โดย พระอาจารย์พุทธทาสภิกขุ

 เปิดอ่านหน้านี้  4008 


  ความคิดเห็น


RELATED STORIES
จีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย