อยากทราบแหล่งขายกระดาษประโยคนักธรรมครับ
 nui101   

อยากทราบ เบอร์โทร และแหล่งขายกระดาษสอบประโยคนักธรรมที่ใช้สอบกันนะครับ พอดีจะหาซื้อไปบริจาคที่วัดแต่เดินหาแถววัดสระเกศไม่มีเลยครับ หาเบอร์ในเน็ตก็ม่ายมี รบกวนด้วยครับ

ลองเช็คดูที่นี่นะครับ

สำนักงานแม่กองธรรมสนามหลวง อาคารหอสมุดมหามกุฏราชวิทยาลัย หน้าวัดบวรนิเวศวิหาร เลขที่ ๒๘๗ ถนนพระสุเมรุ แขวงบวรนิเวศ เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร ๑๐๒๐๐ โทร. ๐ - ๒๒๘๐-๗๖๘๒, ๐-๒๖๒๙-๐๙๖๑, ๐ - ๒๖๒๙-๐๙๖๒ โทรสาร. ๐ - ๒๖๒๙-๐๙๖๓


ดูลิ้งค์ http://www.gongtham.org/news.php


 3,591 

  แสดงความคิดเห็น


RELATED STORIES
จีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย