อยากทราบแหล่งขายกระดาษประโยคนักธรรมครับ

 nui101    

อยากทราบ เบอร์โทร และแหล่งขายกระดาษสอบประโยคนักธรรมที่ใช้สอบกันนะครับ พอดีจะหาซื้อไปบริจาคที่วัดแต่เดินหาแถววัดสระเกศไม่มีเลยครับ หาเบอร์ในเน็ตก็ม่ายมี รบกวนด้วยครับ

   
ลองเช็คดูที่นี่นะครับ

สำนักงานแม่กองธรรมสนามหลวง อาคารหอสมุดมหามกุฏราชวิทยาลัย หน้าวัดบวรนิเวศวิหาร เลขที่ ๒๘๗ ถนนพระสุเมรุ แขวงบวรนิเวศ เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร ๑๐๒๐๐ โทร. ๐ - ๒๒๘๐-๗๖๘๒, ๐-๒๖๒๙-๐๙๖๑, ๐ - ๒๖๒๙-๐๙๖๒ โทรสาร. ๐ - ๒๖๒๙-๐๙๖๓


• เปิดรับสมัคร บวชชี ฟรี 2567 ไม่เสียค่าใช้จ่าย สายปฏิบัติ กรรมฐาน พระป่า สายหลวงปู่มั่น เน้นปฏิบัติภาวนา

• 10 Min.Meditation Music for Positive Energy - GUARANTEED Find Inner Peace within 10 Min.

• ควรหมั่นสอดส่องกรรม

• วิธีนั่งสมาธิโดยพระธรรมมงคลญาณ วิ. (หลวงพ่อวิริยังค์ สิรินฺธโร)

• การ์ตูน เรื่อง " 5 ดี เพื่อชีวีอันสดใส " - หลวงพ่อปัญญานันทะ

• ๓๐.ปางปลงกัมมัฏฐานหรือปางชักผ้าบังสุกุล

RELATED STORIES
จีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย