ขอเชิญพุทธศาสนิกชนเข้าร่วมทำกิจในโครงการเข้าวัดวันอาทิตย์

     

โครงการเข้าวัดวันอาทิตย์ จัดขึ้นทุกวันอาทิตย์โดยมีจุดประสงค์ที่จะให้พุทธศาสนิกชนได้พาครอบครัวเข้ามาร่วมทำกิจกรรมที่วัดได้จัดขึ้น และเพื่อให้เยาวชนได้มีความรู้เกี่ยวกับพุทธศาสนา ได้ศึกษาธรรมในรูปแบบที่หลากหลาย ที่จะทำให้เด็กๆมีความสนุกสนานเพลิดเพลินในการเรียนรู้ และมีความรักเทิดทูนในสถาบันที่สำคัญ ๆ ฯ

http://www.watisankorat.com   
โครงการเข้าวัดวันอาทิตย์ จัดขึ้นทุกวันอาทิตย์โดยมีจุดประสงค์ที่จะให้พุทธศาสนิกชนได้พาครอบครัวเข้ามาร่วมทำกิจกรรมที่วัดได้จัดขึ้น และเพื่อให้เยาวชนได้มีความรู้เกี่ยวกับพุทธศาสนา ได้ศึกษาธรรมในรูปแบบที่หลากหลาย ที่จะทำให้เด็กๆมีความสนุกสนานเพลิดเพลินในการเรียนรู้ และมีความรักเทิดทูนในสถาบันที่สำคัญ ๆ ฯ ณ วัดอิสาน ต.ในเมือง อ.เมือง จ.นครราชสีมา 30000

http://www.watisankorat.com


• ปาปํ ปาเปน สุกรํ คนชั่วทำบาปได้ง่ายดาย

• วัดพระศรีรัตนมหาธาตุ ราชวรวิหาร

• อย่าน้อยใจ ที่พ่อแม่ยากจน

• ๒๑.ปางประสานบาตร

• เศรษฐกิจพอเพียงกับทางสายกลาง

• คำสอนหลวงพ่อ

RELATED STORIES
จีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย