จุดสูงสุดของชีวิตคืออะไรหรอคับ

 totodark    9 ก.ย. 2554

ช่วยบอกทีคับ   
ความไม่เกิด ไม่แก่ ไม่เจ็บ ไม่ตาย ไม่ทุกข์ ไม่ทนทรมาน ไม่เศร้าโศก ไม่เสียใจ ไม่พลัดพราก ไม่เดือดร้อน ไม่วุ่นวาย ไม่ลำบาก ไม่หวาดหวั่น ไม่เศร้าหมอง ไม่เปลี่ยนแปลง ไม่สั่นคลอน เป็นอิสระ หลุดพ้น บรรลุถึงซึ่งนิพพานอันเป็นบรมสุข


• นตฺถิ โลเก รโห นาม ชื่อว่าที่ลับย่อมไม่มีในโลก

• นางกากี ( กากาติชาดก )

• เสียงสวด ชยันโต 9 จบ - สมเด็จพระญาณสังวร

• เสียงสวด พระปริตร - สมเด็จพระญาณสังวร

• เปิดรับสมัคร บวชชี ฟรี 2567 ไม่เสียค่าใช้จ่าย สายปฏิบัติ กรรมฐาน พระป่า สายหลวงปู่มั่น เน้นปฏิบัติภาวนา

• วิธีเสริมสร้างพลังชีวิต | พลังงานบำบัด ตอนที่ 2 | EP.119

RELATED STORIES
จีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย