"ต่างคนต่างมีหน้าที่"

 วิริยะ12   25 ต.ค. 2560

"ต่างคนต่างมีหน้าที่"

" .. ต่างคนต่างมีหน้าที่ "แต่ไม่ได้หมายความว่าทำเฉพาะหน้าที่นั้น เพราะว่าถ้าคนใดทำหน้าที่เฉพาะตัวโดยไม่มองไม่แลคนอื่น งานก็ดำเนินไปไม่ได้" เพราะเหตุว่า "งานทุกงานจะต้องพาดพิงกัน จะต้องเกี่ยวโยงกัน ฉะนั้นแต่ละคนจะต้องมีความรู้ถึงงานของผู้อื่นแล้วช่วยกันทำ" .. "

พระราชดำรัส ของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
๔ ธันวาคม ๒๕๓๓

 เปิดอ่านหน้านี้  2865 


  แสดงความคิดเห็น


Go to top

จีรัง กรุ๊ป


 ธรรมะไทย