หยุดคิดปรุงแต่งได้เมื่อไร โลกเก่าที่น่าระอาก็หายไปทันที โลกใหม่ที่ผ่องใสปรากฏ"หยุดคิดปรุงแต่งได้เมื่อไร โลกเก่าที่น่าระอาก็หายไปทันที โลกใหม่ที่ผ่องใสปรากฏ จะว่าคนละโลกก็ได้ จะว่าโลกเดียวกันก็ไม่ผิด

ตรงนี้ปัญญาเกิดขึ้นว่า ความระอาไม่ได้อยู่ในตัวโลก มันอยู่ที่ความคิดผิดของเราต่างหาก"

พระอาจารย์ชยสาโร

2,881


Ralated Story

จีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย