จิตใจฟุ้งซ่าน ทำสมาธิลำบาก รบกวนชี้แนะด้วยครับ

 johaniowa    

ผมไม่ได้ทำสมาธิมานาน หลายปีแล้ว ช่วงนี้ผมมีเรื่องทุกข์ใจ อยากทำให้จิตใจสงบลง ผมเลยอยากนั่งสมาธิดู เผื่อจะได้ผล แต่ว่าจิตใจผมฟุ้งซ่านมากเลย ทำแบบพุทโธ ๆ เข้าออก ไม่ไหว ครับ

ผมอยากจะถามว่า ถ้าผมเปลี่ยนมาเป็นการแผ่เมตตาแทน มันจะให้ผลใกล้เคียงกันไหมครับ

ขอบุญจงรักษาทุกท่านครับ ขอบคุณล่วงหน้าครับ   
ได้ครับ..แต่ควรจะเริ่มด้วยการถือศิล 5 บริจาคทาน จากนั้นก็ทำจิตใจให้ผ่องใส เมื่อเรามีใจที่ผ่องใสแล้วเราค่อยแผ่เมตตาเริ่มแผ่ให้กับตนเองก่อนนะครับ


อะหัง สุขิโต โหมิ ขอให้ข้าพเจ้ามีความสุข
นิททุกโข โหมิ ขอให้ข้าพเจ้าปราศจากความทุกข์
อะเวโร โหมิ ขอให้ข้าพเจ้าปราศจากเวร
อัพยาปัชโฌ โหมิ ขอให้ข้าพเจ้าปราศจากอุปสรรคอันตรายทั้งปวง
-----------------------------------------
จากนั้นก็แผ่สวนบุญส่วนกุศลให้กับสรรพสัตว์ทั้งหลาย คุณบิดา มารดา ครูอาจารย์ รวมถึงเจ้ากรรมนายเวร แผ่ออกไป อันไม่มีประมาณ


• พระครูภาวนารังสี ( เปลื้อง วิสฏฺโฐ ) วัดใหญ่ชัยมงคล จ.พระนครศรีอยุธยา (2445 - 2536)

• นิหียติ ปุริโส นิหีนเสวี คบคนเลวย่อมเลวลง

• เร่งด่วน เจ้าภาพถวายถังเก็บน้ำอุปโภคบริโภควัดแทนใบเดิม

• เปิดรับสมัคร บวชชี ฟรี 2567 ไม่เสียค่าใช้จ่าย สายปฏิบัติ กรรมฐาน พระป่า สายหลวงปู่มั่น เน้นปฏิบัติภาวนา

• อาจจะหัวล้านเพราะบุหรี่

• "กุศลธรรมทั้งหลาย เกิดแต่สติ" (หลวงปู่ขาว อนาลโย)

RELATED STORIES
จีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย