เราเอาบุญในพิธีประดิษฐานองค์พระพุทธเจ้าน้อยมากฝากจร้า....

 yuyu    18 เม.ย. 2556

ในงานพิธีการประดิษฐานองค์พระพุทธเจ้าน้อย ชาวไทยผู้ร่วมหากุศลในโครงการบูรณปฏิสังขรณ์สถานที่ประสูติขององค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้า จัดสร้างองค์พระโพธิสัตว์สิทธัตถราชกุมาร(พระพุทธเจ้าน้อย) ที่รอคอยมาเกือบ 3 ปี ก็ได้สร้างเสร็จแล้วนะค่ะ
ในพิธีมีพระธรรมรูปมากว่า 150 รูปมาร่วมสวนมนต์ด้วยนะ   
 4,248 

  แสดงความคิดเห็น


RELATED STORIES
จีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย