บาปหรือเปล่า

   

คือมีพระองค์หนึ่งไปบิณฑบาตและได้ทรัพย์ที่ชาวบ้านถวายมาแทนที่จะเอาไปทำนุบำรุงวัดกลับเอาทรัพย์และข้าวมาจุนเจือครอบครัว (ลูกเมียของตน )แบบนี้จับสึกได้ไหมและแบบนี้บาปหรืออาบัดหรือเปล่าค่ะ


• เปิดรับสมัคร บวชชี ฟรี 2567 ไม่เสียค่าใช้จ่าย สายปฏิบัติ กรรมฐาน พระป่า สายหลวงปู่มั่น เน้นปฏิบัติภาวนา

• ตื่นเถิดชาวพุทธ

• เร่งด่วน เจ้าภาพถวายถังเก็บน้ำอุปโภคบริโภควัดแทนใบเดิม

• "เด็กไม่รู้เดียงสา ชื่อว่ามีศีลหรือไม่" (สมเด็จพระสังฆราชเจ้า)

• สังคายนา ๕ ครั้ง
Ralated Storyจีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย