วัดสามพระยา กรุงเทพมหานคร

วัดสามพระยา กรุงเทพมหานคร พระอารามหลวง ชั้นตรี ชนิดสามัญ สังกัดคณะสงฆ์ : มหานิกาย
วันตั้งวัด : พ.ศ. 2366
วันรับวิสุงคามสีมา : พ.ศ. 2366


วัดสามพระยา เป็นพระอารามหลวงชั้นตรี ชนิดสามัญ (วัดสามพระยา) เมื่อสมัยพระเทพเมธี (ครุฑ) ครองวัดในปีฉลู พ.ศ. ๒๔๕๖ เป็นพระอารามหลวงชั้นตรี ชนิดวรวิหาร ครั้นถึงปีเถาะ พ.ศ. ๒๔๕๘ ทางการจัดเป็นพระอารามหลวงชั้นตรี ชนิดสามัญ จนถึงปัจจุบัน บริเวณที่ตั้งของวัด ทิศตะวันออกจนบริเวณหลังอาคารของสำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ ทิศใต้จดถนนซอยสามพระยา ทิศตะวันตกจนลำน้ำเจ้าพระยา ทิศเหนือจดคลองบางขุนพรหม (ปัจจุบันเป็นถนนพายัพ)

วัดสามพระยา เดิมเป็นวัดราษฎร์ สถานที่ตั้งอยู่ที่ แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร ชาวบ้านในละแวกนั้นบ้างก็เรียกชื่อวัดว่า วัดสัก หรือ วัดบางขุนพรหม สันนิษฐานว่า สร้างมาตั้งแต่สมัยกรุงศรีอยุธยาเป็นราชธานี ได้มีการก่อสร้างและบูรณปฏิสังขรณ์เสนาสนะ มาโดยลำดับ

ครั้นต่อมา ในรัชกาลที่ 3 ได้มีพี่น้องร่วมบิดามารดา ประกอบด้วย พระยาราชภักดี (สิงห์ทอง) พระยาเทพอรชุน (ทองปาน) และพระยาราชวรานุกูล (ทองคำ) รวมสามคนพี่น้อง ตามประวัติ บิดาท่านชื่อ มะทอเปิ้น อพยพมาจากรามัญประเทศ แต่ มารดาท่านไม่ปรากฏนาม พี่น้องทั้งสาม ได้จัดสร้างวัดนี้ขึ้นใหม่ แล้วเสร็จจึงได้ทูลเกล้าฯ ถวายเป็นวัดหลวง พระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว มอบพระราชทานนามวัดว่า “วัดสามพระยา”

https://www.facebook.com/watsamphraya/about_details?locale=th_TH
https://th.wikipedia.org/wiki/วัดสามพระยา   

- สิ่งสำคัญคู่วัด -
• พระพุทธเกสร พระประธานในพระอุโบสถ , พระนั่ง , พระนอน •


พระอุโบสถ   


หลวงพ่อพระพุทธเกสร พระประธานในพระอุโบสถ   


หน้าบันพระอุโบสถ   


จิตรกรรมฝาผนัง ภายในพระอุโบสถ    


เสมาคู่ ซุ้มหน้าต่าง พระอุโบสถ   

วิหารพระนั่ง วิหารพระนอน   


พระนอน   


พระนั่ง   


พระปรางค์ พระเจดีย์   


หอระฆัง   
10,821จีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย