สัจจะคืออะไรเหรอครับ

 Ao015    

1.ถ้าเราตกลงเอาเงินให้เพื่อนยืมว่าอาทิตย์หน้าจะเอามาให้ยืม แต่ในระหว่างนั้นเราได้รู้มาวว่าเพื่อนคนนั้นยืมแล้วมักจะไม่คืนใคร ถ้าเราไม่ให้จะผิดสัจจะหรือเปล่า
2.ถ้าเราพนันบอลกับเพื่อนไว้ แล้วไม่จ่ายค่าพนันบอล เราผิดสัจจะหรือเปล่า
3. ถ้าเราสัญญากับมารดาไว้ว่าเราจะทำเกรด 4.00 ให้ได้ ซึ่งพยายามเต็มที่แล้วเกรดไม่ถึง อย่างนี้เราผิดสัจจะหรือไม่
4.ถ้าเรานัดเพื่อนไว้ว่าพรุ่งนี้จะไปเที่ยว แต่พอถึงเวลาดังกล่าวเรามีธุระด่วนทำให้ไปไม่ได้ เราจึงโทรไปบอกว่าไม่ได้ไป แบบนี้เรียกว่า เราผิดสัจจะหรือไม่   
สัจจะ = ความจริง ที่จริงที่สุด จริงตลอดเวลา
สัตย์ = การรักษาคำมั่นที่ให้ไว้• พระพุทธเจ้าทรงปรินิพพาน

• เผชิญความตายด้วยใจสงบ

• บทสวดมนต์วันพระ เปิดฟังและสวดมนต์ทุกวัน ชีวิตดีขึ้นเหมือนมีปาฏิหาริย์ [บทสวดมนต์พร้อมคำอ่าน]

• ความอดทนและความพากเพียรสม่ำเสมอคือหัวใจของการปฏิบัติ เช่นเดียวกับความมุ่งมั่นโดยปราศจากตัณหาหรือความคาดหวัง

• ขอเชิญชวนชาวพุทธร่วมเดินทางไปกราบสังเวชนียสถาน ๔ ตำบล ณ ประเทศอินเดีย-เนปาล

• ภูมิแพ้แก้ด้วยพลูพลัส

RELATED STORIES
จีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย