ถูกใจ ดูใจ ดูถูก ความยึดถือ

 muisun    4 มิ.ย. 2560

ถูกใจ
เชื่อไหมที่บอกไปยังไม่ถึง 100% เลย
เพราะบางอย่างถูกใจแต่ไม่ถูกจริง แต่ก็ไม่ได้บอก
บางอย่างถูกจริงแต่ไม่ถูกใจ ก็ไม่ได้บอก
บางอย่างไม่ถูกใจ ไม่ถูกจริง ก็ไม่ได้บอก
แต่บางอย่างถูกจริงและถูกใจ ยังบอกไปนิดหน่อยเอง
รู้ทันจะคิดหนอๆ ก็จริงได้ทุกเรื่อง

ดูใจ
ดูจอก็ติดหนี้ใช้ไม่ไหว ถ้าดูใจก็พ้นหนี้เบาสบาย
ก่อนจะตายควรจะให้ได้พ้นหนี้
เพราะความดีใช้หนี้หมดต้องรู้ทัน จะคิดหนอๆ ก็พ้นหนี้ได้สบาย

ดูถูก
ความริษยาว่าร้ายเพ่งโทษ ดูถูก ลบหลู่ดูหมิ่น จะกินเนื้อที่ความดีได้ทั้งอดีต อนาคต
ดูแต่ปัจจุบัน ถ้าว่าร้าย ก็ได้ร้ายทั้งชีวิต ไม่ยอมเปลี่ยนนิสัย
จะคิดหนอๆ ก็ได้รู้ดูของจริง ไม่เสียเวลามาประจานให้รู้กันทั่วโลก

ความยึดถือ
ความยึดถือรู้ไม่ทันย่อมจะแตกตื่นกับความมหัสจรรย์ แปลกประหลาด วิทยาการใหม่
แต่ความรู้ทันจะคิดหนอๆ มีมากกว่านั้นหลายล้านเท่า
จะหลับหนอๆ จะตื่นหนอๆ จะเกิด จะดับ รู้คุณ รู้โทษ รู้ทางออก

จากสายสืบนิสัยศาสตร์


ที่มา : facebook : รู้ทันรวย สำนักรู้ทัน


 4,062 

  แสดงความคิดเห็น


RELATED STORIES
จีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย