เจาะลึก ชีวิต, กรรม, ฝืนดวงชตา, บรรเทากรรม

 แสงแห่งบารมี    26 ก.พ. 2560

ชีวิต คืออะไร เกิดมาทำไม เกิดมาเพื่ออะไร คำตอบที่แท้จริงขึ้นอยู่กับมุมมองไม่มีคำตอบไหนที่ถูกต้องทั้งหมด ถูกเพียงแค่ส่วนใดส่วนหนึ่งเท่านั้น หลายคนชอบพูดว่า เกิดมาเป็นลูกมหาเศรษฐีโคตรโชคดี ในความเป็นจริงไม่มีคำว่าบังเอิญ ทุกสิ่งล้วนไหลไปตามกฎแห่งกรรมทั้งสิ้น

ทุกอย่างเป็นพลังงาน บารมี ความดี กฎแห่งกรรม กฎแห่งแรงดึงดูด นึกถึงพลังงานที่ลอยอยู่ในอากาศ ย่อมดึงดูดไปในสิ่งที่คล้ายคลึงกัน ถ้าต่างกันจะถูกผลักออก หลายคนอาจบอกว่าถ้างั้นอยู่เฉยๆไม่ต้องทำอะไร รอบารมีถึงพร้อมก็มาเอง จะเหนื่อยทำไม ถ้าตอนนั้นคุณอยู่ในสภาวะที่มีช่องทางที่บารมีไหลมาได้ คุณก็อาจได้เงินมา แต่ถ้าไม่ได้คุณต้องรอไปถึงชาติหน้า กล่าวคือ สภาวะการไหลของพลังงาน บารมี กฎแห่งแรงดึงดูด ขึ้นอยู่กับว่า สภาวะปัจจุบันที่คุณเป็นอยู่สอดคล้องหรือไม่ ถ้าไม่พลังงานในรูปแบบอื่น หรือกรรมตัวอื่นให้ผลก่อน เป็นอะไรที่เข้าใจยาก และลึกซึ้งมาก นึกถึงสภาพ กรรมมีเป็นล้าน รอเข้าคิวให้ผล อะไรที่ทำให้ตอนนี้รับผลของกรรมตัวไหน ขึ้นอยู่กับว่า สภาวะความเป็นอยู่ของคุณ กับ ความเชื่อ การดึงดูด โดยเฉพาะจิตใต้สำนึกของคุณ คนส่วนใหญ่ที่สนใจธรรมะ เชื่อเรื่องกฎแห่งกรรม ก็จะดึงดูดกรรมให้ส่งผลเร็ว ทั้งกรรมดีและกรรมชั่ว บางคนทำวันนี้ เดือนหน้ารับผล ซึ่งส่วนใหญ่คนที่ไม่เชื่อเรื่องพวกนี้ ทำดี ทำชั่วส่งผล หลายปี เป็นต้น เพราะความเชื่อ จิตใต้สำนึกเป็นตัวดึงดูด

การประสบความสำเร็จในชีวิต ทางฝรั่งจึงเน้นย้ำคนที่ประสบความสำเร็จ จะต้องรู้จักใช้กฎแห่งแรงดึงดูด คิด จินตนาการ ด้วยสภาวะธรรมชาติ เข้าสู่จิตใต้สำนึก ให้ดึงดูดเราให้ทำประสบความสำเร็จ ในความเป็นจริงผลที่เกิดขึ้น จิตใต้สำนึกจะดึงดูดเราให้เราได้ไปในเส้นทางนั้น หรือใกล้เคียงกับสิ่งนั้น สร้างเพื่อให้สิ่งนั้นเกิดขึ้น ซึ่งสิ่งนั้นจะเป็นจริงได้โดยง่ายถ้าเรามีบารมีสอดคล้อง เพราะถ้าเราไม่มีบารมี กรรมตัวไหนที่ให้ส่งผลให้เรา จิตใต้สำนึกจะดึงดูดได้เพียงให้เราได้สร้างบารมีบางอย่างไปด้วยในเส้นทางนั้น แน่นอนถ้าหากคุณดึงดูดมากๆเข้าด้วยสภาวะธรรมชาติ วันนึงเมื่อทุกอย่างสอดคล้องคุณย่อมประสบความสำเร็จ

ชีวิตคนเราทุกคนเกิดมามีกรรมด้วยกันทั้งหมด อยู่ที่ว่าเวลาไหน กรรมตัวไหนให้ผล ทำดีล้างบาปไม่ได้ แต่เลื่อนระยะเวลาการส่งผลของกรรมได้ แต่มีบางสิ่งที่เป็นไปได้ว่า กรรมมีผลในเรื่องเดียวกัน เช่น เราไม่ได้ตั้งใจขับรถชนเด็กตาย แต่ได้เจอเด็กที่กำลังข้ามถนนแล้วดวงตายด้วยรถคนนั้น แต่เราได้ช่วยชีวิตเด็กคนนั้นไว้ เมื่อกรรมส่งผลอาจทำให้เราไม่โดนรถชนตายได้ ใช้คำว่าเป็นไปได้ เพราะไม่มีทางรู้ว่ากรรมตัวไหนส่งผลยังไง ซึ่งร้อยละ 99 กรรมไม่ดีส่วนกรรมไม่ดี บุญส่วนบุญทั้งสิ้น

ชีวิตทุกคนประกอบด้วยกฎหลัก 2 ข้อ คือ

1. กฎแห่งแรงดึงดูด ทุกการการกระทำ การพูด การคิด เปลี่ยนรูปอยู่ในรูปของพลังงาน พลังงานไหนใกล้เคียงกัน ถูกดึงดูดซึ่งกันและกัน ซึ่งเมื่อมองในทางกายภาพออกมาในรูปแบบความรู้สึก เช่น ทำไมคนเรารู้สึกอยากเข้าใกล้คนนี้ อยู่ใกล้มีความสุข เป็นไปได้ 3 แบบ คือ 1. อดีตชาติเกี่ยวข้องกัน 2. กฎแห่งแรงดึงดูดซึ่งจะตรงกับข้อนี้ 3. รูปลักษณ์หรือการกระทำภายนอกตรงกับความชอบ “พลังมหาศาลที่ทำให้มนุษย์ประสบความสำเร็จเกิดจากจิตใต้สึกนึก จิตใต้สำนึกควบคุมไม่ได้ แต่เข้าถึงได้จากสมาธิขั้นสูงหรือสิ่งที่เราย้ำคิด ย้ำทำ ทำต่อเนื่องสม่ำเสมอโดยทำให้เหมือนธรรมชาติ ไม่ตึงเกินไป ไม่ย่อนเกินไป” อีกนัยหนึ่งคือ เข้าใจและประยุกต์ใช้อิทธิบาท 4 อย่างลึกซึ้งก็เพียงพอ เพราะทุกอย่างเป็นไปอย่างอัตโนมัติ
2. กฎแห่งกรรม คือ ผลของการกระทำ ทั้ง 3 ทาง การกระทำ การพูด และความคิด

กรรมไม่สามารถแก้ได้ แต่ส่วนใหญ่สามารถเบาบางได้โดย 4 วิธี

1. กรรมที่ได้รับการให้อภัยจากผู้ที่ถูกกระทำ เช่น ผู้ที่ถูกกระทำอโหสิกรรมให้
2. กรรมที่ได้รับการให้อภัยจากผู้ที่ถูกกระทำ เช่น ผู้ที่ถูกกระทำอธิษฐานอโหสิกรรมให้ และยกโทษ อดโทษ ถือว่าผู้ที่กระทำไม่มีอะไรที่ล่วงเกินไป
3. กรรมที่ผู้กระทำ สึกนึกผิด ขอขมากรรม ขออโหสิกรรม ต่อกรรมที่เคยทำไว้
4. กรรมที่ผู้กระทำ ทำบุญ (เช่นถวายสังฆทาน นั่งสมาธิ) แล้วขอให้ผลบุญที่ได้กระทำในวันนี้ จงส่งผลเป็นขอขมากรรม ขออโหสิกรรม ตัวอย่างเช่น ข้าพเจ้าเคยฆ่ามด นึกถึงมดทั้งหมดที่เคยฆ่า แล้วขอให้ผลบุญที่ข้าพเจ้าได้กระทำในวันนี้จงส่งผลเป็นขอขมากรรม ขออโหสิกรรมด้วยเทอญ

รวบรวมกรรมทั้งหมดที่พบเจอบ่อย

1. พ่อ แม่ มนุษย์ส่วนใหญ่ มีปัญหาด้านการงาน และการเงิน หลักๆมีกรรมกับพ่อแม่ทั้งสิ้น เช่น ใช้ให้พ่อแม่ทำนู้นทำนี่ให้ พอตอนทำงานกรรมก็ส่งผลให้เหนื่อยกับงานโดนคนอื่นใช้เหมือนที่เคยใช้พ่อแม่ แต่ผลเป็นทวีคูณ ไม่ว่าพ่อแม่ จะถูกหรือจะผิดการที่เราได้ก้าวร้าวล่วงเกินไป ทำให้พ่อแม่ทุกข์ ใจ เสียใจ ผลนั้นย่อมมีถึงแม้ว่าเราจะทำถูกก็ตาม หากคุณจะถามถึงความถูกต้อง ให้ใช้คำถามอยู่ที่ว่า ในอดีตชาติคุณทำกรรมเช่นใดไว้ การที่มีพ่อแม่ดีและไม่ดีไม่ใช่ความบังเอิญหรอก แต่หากคุณมีความคิดที่ไม่ดี หรือทำให้พ่อแม่เสียใจ ขอให้โปรดจดจำไว้ เพราะวันนึงคุณจะเป็นเช่นนั้นแต่ผลหลายเท่านัก คิดและว่าพ่อแม่เช่นไร คุณหนีอนาคตแบบนั้นไม่พ้นหรอก

ความรักก็เช่นกัน โปรดจำไว้ หากคุณทิ้งคนที่รักคุณที่สุด ไม่ว่าจะเป็นพ่อ แม่ ญาติ ที่มีบุญคุณกับคุณ ชีวิตคุณเมื่อเจอคนที่รัก ก็จะโดนทิ้งเหมือนกับที่ทำไว้เช่นกัน
โปรดจำไว้ การทำบาปกับผู้มีพระคุณ ผลมันไม่เท่ากับที่เราทำ ผลนั้นหลากเท่ายิ่งนัก

https://www.dropbox.com/s/rjrenrkbsom6z9v/%E0%B8%9A%E0%B8%B8%E0%B8%9E%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%B5.pdf?dl=0วิธีขออโหสิกรรมกับพ่อแม่ คลิก

พยายามทำให้พ่อแม่มีความสุข ให้พ่อแม่อวยพร การเงิน การงาน ความรัก สิ่งที่ตนเองต้องการ ให้พ่อแม่อวยพรจากใจจริง แล้วตั้งจิตอธิษฐานสาธุ บุญที่ได้ตรงนี้มหาศาลมากยิ่งนัก

2. มีปัญหาด้านสุขภาพ ส่วนใหญ่เกิดจากการเบียดเบียนสัตว์ หรือทำร้ายร่างกายมนุษย์ด้วยกัน เช่น ชอบทุบหัวปลา เมื่อกรรมส่งผล ปวดหัวหนักมาก เป็นต้น
https://www.dropbox.com/s/5t1t2evh0ulwcja/%E0%B8%AA%E0%B8%B1%E0%B8%95%E0%B8%A7%E0%B9%8C.pdf?dl=0วิธีขออโหสิกรรมกับสัตว์ คลิก

3. วัด หรือ สิ่งศักดิ์สิทธิ์
https://www.dropbox.com/s/e5t1q3lrnuff4ie/%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%95%E0%B8%99%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%A2%E0%B9%81%E0%B8%A5%E0%B8%B0%E0%B8%AA%E0%B8%B4%E0%B9%88%E0%B8%87%E0%B8%A8%E0%B8%B1%E0%B8%81%E0%B8%94%E0%B8%B4%E0%B9%8C%E0%B8%AA%E0%B8%B4%E0%B8%97%E0%B8%98%E0%B8%B4%E0%B9%8C.pdf?dl=0บทขอขมากรรมกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์ คลิก

4. ทุกข์ใจในความรักหลายๆครั้ง ในอดีตคุณอาจทำให้หลายคนทุกข์ใจ ให้ทำบุญ (ถวายสังฆทาน, นั่งสมาธิ, สวดมนต์ได้หมดอะไรที่เป็นบุญ) หลังจากทำบุญเสร็จ ให้อธิษฐานว่า “หากข้าพเจ้าเคยมีกรรมในเรื่องของความรัก ทำให้ใครต้องทุกข์ใจ หรือ ผิดศีลข้อ 3 ในอดีตชาติก็ดี ปัจจุบันชาติก็ดี ขอให้ผลบุญที่ข้าพเจ้าได้กระทำในวันนี้จงส่งผลเป็นขอขมากรรม ขออโหสิกรรมด้วยเทอญ” ทำแบบนี้หลายๆครั้ง กรรมจะเบาบางลง เวลาทำบุญถ้ามีคนที่รัก ทำบุญด้วยกันถวายเทียนคู่บ่อยๆ ถ้าวันไหนทำบุญคนเดียว เวลาทำบุญเสร็จอธิษฐานนึกถึงคนที่รัก ขอให้มีส่วนในบุญกุศลที่ข้าพเจ้าได้กระทำในครั้งนี้ด้วย หากแค่ไม่มีคู่ครอง แต่ไม่ได้ทุกข์ใจบางทีในอดีตชาติคุณอาจอธิษฐานขอไม่มีคู่เพื่อสร้างบารมีหรือหลุดพ้น

5. ลำบากใจ ทุกข์หนัก ติดขัดไปหมด ถ้าหากถามว่ากรรมอะไร มีเยอะมากที่ส่งผลแบบด้านนี้ ไม่สามารถบอกได้หมดเพราะชีวิตแต่ละคนไม่เหมือนกัน มีหลายวิธีขึ้นอยู่กับว่ากรรมอะไร ไม่สามารถบอกได้หมด จึงควรทำทุกวิธี

วิธีแรก ให้ซื้อปลา จากตลาด (ปลาจากตลาด คือ ปลาที่กำลังรอการถูกเชือด) (ถ้าซื้อบ่อยเปลี่ยนร้านบ้าง) มาปล่อยที่คลองหรือแม่น้ำ ระวังด้วยว่าปลาจะรอดไหม ถ้าไม่รู้ให้ปล่อยปลาที่มั่นใจ ปลาที่มั่นใจรอดได้ในแม่น้ำ คือ ปลาดุก ปลาชนิดนี้ทนทานมาก ถ้าปลาชนิดอื่นก่อนปล่อยให้ตักน้ำในแม่น้ำหรือคลองใส่ในปลา ให้ปลาปรับสภาพก่อน สักแปปค่อยปล่อยลงในแม่น้ำได้

วิธีที่สอง ให้นั่งสมาธิ ปฏิบัติธรรม ช่วงที่เป็นสมาธิที่สุด ให้อธิษฐานขอให้มีปัญญา ขอให้ (นึกถึงสิ่งที่ลำบาก ทุกข์ใจ ติดขัด) หมดไปผ่านพ้นไปได้โดยเร็ว

วิธีที่สาม ให้ทำบุญ (ถวายสังฆทาน, นั่งสมาธิ, สวดมนต์ได้หมดอะไรที่เป็นบุญ) หลังจากทำบุญเสร็จ ให้อธิษฐานว่า “หากข้าพเจ้าได้เคยทำอะไรไว้ที่ส่งผลให้ข้าพเจ้าเป็น....... นึกถึงสิ่งที่ตัวเองลำบากใจ สิ่งที่ติดขัด) ขอให้ผลบุญที่ข้าพเจ้าได้กระทำในวันนี้จงส่งผลเป็นขอขมากรรม ขออโหสิกรรมด้วยเทอญ”

https://www.facebook.com/PalungjitFan/posts/1723059331044984เจาะลึก การสร้างบารมีแบบง่ายๆ คลิก

การฝืนดวงชตา

คือ การที่เราทำปัจจุบันให้อยู่เหนือดวงชตาที่เราต้องเป็น ซึ่งหลักๆก็มี ความพยายามที่มากเกินเหตุที่เต็มไปด้วยอิทธิบาท 4 หรือกระทำบุญมหาศาลในปัจจุบันซึ่งเปลี่ยนแปลงอนาคตของเราได้ ส่วนใหญ่เกิดจาก

1. เบิกบุญ

1.1 ให้ไหว้พระประธานในอุโบสถที่วัด และพระแม่ธรณี ควรกระทำทั้ง 2 ที่ โดยอธิษฐานว่า “ข้าพเจ้า ชื่อ .... นามสกุล ..... ขออำนาจแห่งพระพุทธ พระธรรม พระสงฆ์ และพระแม่ธรณี บุญใดก็ตามที่ข้าพเจ้าได้กระทำสำเร็จแล้ว เกิดผลแล้ว เกิดประโยชน์แล้ว ในอดีตชาติก็ดี ปัจจุบันชาติก็ดี ข้าพเจ้าขอใช้บุญนั้นทั้งหมดในตอนนี้ เดี๋ยวนี้ เวลานี้ ขอให้ข้าพเจ้า.... (อธิษฐานสิ่งที่ต้องการ ตัวอย่างเช่น มีทั้งทรัพย์ภายในและภายนอกมหาศาล)...... จงสำเร็จในตอนนี้ เดี๋ยวนี้ เวลานี้ด้วยเทอญ”
https://www.dropbox.com/s/izrvq58fara3i5i/%E0%B8%84%E0%B8%B2%E0%B8%96%E0%B8%B2%E0%B9%80%E0%B8%87%E0%B8%B4%E0%B8%99%E0%B8%A5%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%99.pdf?dl=01.2 คาถาเงินล้านของหลวงพ่อฤาษีลิงดำ คลิก

2. คำอวยพรพ่อแม่

พยายามทำให้พ่อแม่มีความสุข ให้พ่อแม่อวยพร การเงิน การงาน ความรัก สิ่งที่ตนเองต้องการ เคล็ดลับอยู่ที่พ่อแม่อวยพรจากใจจริง แล้วตั้งจิตอธิษฐานสาธุ บุญที่ได้ตรงนี้มหาศาลยิ่งนัก

3. นั่งสมาธิ

นั่งสมาธิให้ลึกที่สุด ผลของบุญช่วงนั้นมีมหาศาล สามารถเปลี่ยนแปลงได้หลายสิ่ง โดยเฉพาะช่วงปราศจากตัวตน ให้อธิษฐานสิ่งที่ต้องการในช่วงที่สมาธิลึกที่สุด

4. ทำบุญกับพระที่เป็นเนื้อนาบุญ หรือ พระที่ออกจากฌานสมาบัติ

5. อธิษฐานให้เป็น

การอธิษฐานทำบุญเป็นเหมือนดาบ 2 คม บางคนเน้นแต่คำอธิษฐานหวังในผลบุญ ทำให้บุญที่ได้น้อยลง ถ้าไม่อธิษฐานเลย ผลบุญอาจไม่รู้ให้ผลเมื่อไร ดังนั้นวิธีที่ดีควรทำจิตใจให้บริสุทธิ์แล้วอธิษฐาน

การอธิษฐานหนึ่งคือ ควรให้บุญนี้ส่งให้กับตัวเองก่อน หลังจากนั้นจึงนำส่งให้กับครอบครัว สรรพสัตว์ เทพ เทวาสิ่งศักด์สิทธิ์ เมื่อทำเช่นนี้ผลบุญที่ได้ย่อมส่งผลในปัจจุบัน

https://www.dropbox.com/s/9gk8c8ng6cpht3y/light.pdf?dl=0บทอธิษฐานหลังทำบุญ คลิก

https://www.dropbox.com/s/p6tcikyn8jxu0gy/%E0%B8%97%E0%B8%B3%E0%B8%9A%E0%B8%B8%E0%B8%8D%E0%B9%80%E0%B8%AB%E0%B9%87%E0%B8%99%E0%B8%9C%E0%B8%A5%E0%B9%80%E0%B8%A3%E0%B9%87%E0%B8%A7.pdf?dl=0วิธีการทำบุญง่ายๆที่เห็นผลได้เร็ว คลิก

สุดท้ายพลังภายในที่เกิดจากใต้สำนึกนั้นสำคัญมาก เทียบคนไทยกับฝรั่งที่เห็นได้ชัดเลย คือ การแสดงออก ความขยัน และไม่ปิดกั้นตัวเอง ฝรั่งกล้าคิด กล้าจินตนาการ ลงมืออย่างเต็มที่ ผิดถูกเป็นบทเรียนในการพัฒนา ชีวิตประสบการณ์แต่ละอย่างเหมือน จุด จุด จุด วันนึงเมื่อคุณเชื่อมกัน จะเป็นเส้นทางนำคุณไป

[right]
ส่วนหนึ่งดัดแปลงจาก คำคมของ Bill Gates, Steve Job และ หนังสือชีวิตเปลี่ยน​[/right]
ทำไมต้องอธิษฐานในการทำบุญ เพิ่มเติม
http://www.kanlayanatam.com/sara/sara63.htm
http://www.madchima.org/forum/index.php?topic=5645.0


 4,180 

  แสดงความคิดเห็น


RELATED STORIES
จีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย