ตั้งใจจะทำดี แต่ไม่ได้ดี
    

ฉันตั้งใจและพยายามจะศึกษาธรรมะ เพื่อจะเจริญรอยตาม
แต่ฉันก็ไม่สามารถนำธรรมะเหล่านั้นมาใช้ในชีวิตประจำวันได้

เช่น พูดแต่สิ่งที่เป็นประโยชน์...ทุกครั้งที่มีการประชุมฉันมักจะนำเสนอในสิ่งที่แตกต่างไปจากที่คนอื่นคิด
แต่ทุกครั้งที่ฉันเสนอความคิดเห็น มักกลายเป็นว่าฉันไม่ยอมรับความคิดเห็นของคนอื่นและไม่มีใครแย้งอะไรกลับมา เป็นต้น

รบกวนแนะนำด้วยว่าเป็นเพราะอะไรและควรทำอย่างไรฉันตั้งใจและพยายามจะศึกษาธรรมะ เพื่อจะเจริญรอยตาม
แต่ฉันก็ไม่สามารถนำธรรมะเหล่านั้นมาใช้ในชีวิตประจำวันได้

เช่น พูดแต่สิ่งที่เป็นประโยชน์...ทุกครั้งที่มีการประชุมฉันมักจะนำเสนอในสิ่งที่แตกต่างไปจากที่คนอื่นคิด
แต่ทุกครั้งที่ฉันเสนอความคิดเห็น มักกลายเป็นว่าฉันไม่ยอมรับความคิดเห็นของคนอื่นและไม่มีใครแย้งอะไรกลับมา เป็นต้น

รบกวนแนะนำด้วยว่าเป็นเพราะอะไรและควรทำอย่างไร


โดย : บัวใต้น้ำ [222.123.80.166] 5 เม.ย. 2551 19:15 น.     ทำความดี      นี่คือธรรม      ที่เป็นเหตุ
เป็นประเภท      กุศลจิต      มิใช่ผล
ทำหน้าที่      มีเมตตา      ต่อผู้คน
ศีลในตน      ตั้งมั่น      นั้นดีจัง

     จะทำดี      ให้มีดี      อยู่ที่เรา
มิใช่เขา      มาดี      ดังที่หวัง
จงเก็บดี      ใส่ตน      จนเต็มคลัง
จงอย่าหวัง      ผลดี      นี้จากใคร

     เพราะเขาไม่      มีดี      ที่เหมือนเรา
จะหวังเอา      สิ่งดี      นี้จากไหน
เพราะดีเรา      เกิดจากเรา      ใช่ที่ใคร
จงทำไป      มากไว้      ได้ดีครอง

     อันผลดี      ที่เราทำ      นำให้ผล
ใช่เริ่มต้น      แล้วผลดี      นี่สนอง
ใช้เวลา      บ้างนะจ๊ะ      จะสมปอง
เราจะต้อง      รอคอย      จึงค่อยดี

     ขอให้ท่าน      ผู้อ่าน      นั้นเป็นสุข
จงหมดทุกข์      ไร้โรคภัย      ไม่หมองศรี
จงมีธรรม      คือมรรคแปด      เป็นมนตรี
มีมัคคสี่      ผลสี่      มีนิพพาน


เจริญในธรรมเจ้าค่ะความเห็นคราบ..อิอิ...ทำดีต้องทำถูกที่ ถูกเวลา คราบ....และต้องทำกับคนดี และถือ ว่าทำไป แล้ว ไม่ต้องสนใจว่าผลจะเปนยังไง...การเห็นไม่ตรงกันไม่แปลกนี่ครับ..เขาไม่โต้แย้งเพราะ ไม่ต้องการโต้แย้ง..ก็เปน สิทธิของเขาอีก แหละ ควรทำอะไร ก็คือ ถ้าเขาไม่ต้องการความเห็นก็ไม่ต้องออกความเห็นสิ...ถ้าต้องการความเห็นก็เปน เราก้ออก ความเห็นไป ตาม ปกติแหละ อิอิ.... พระท่านจะเทศน์ ยังต้องนิมนต์ เลย..เราเปน คนธรรมดา ..ไม่ถาม..ก้ไม่กล้าตอบและไม่ใช่เรื่องที่ต้องไป ตอบด้วย..อิอิ


 3,594 

  แสดงความคิดเห็น


RELATED STORIES
จีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย