ขออนุญาตฝากเพจ ชมรมสัมมาทิฏฐิ

 TANTEW   5 ก.ย. 2557

ขออนุญาตฝากเพจ ชมรมสัมมาทิฏฐิ เวบนี้ตั้งขึ้นเพื่อ สร้างพลัง "คิดบวก เห็นถูก ใฝ่ธรรม จิตเบิกบาน"
เพื่อมอบแนวคิดและธรรมะเป็นทาน โดยปรับรูปแบบให้น่าสนใจ ทันสมัย โดยเฉพาะกับคนรุ่นใหม่

https://www.facebook.com/pages/Right-View/399444403436900


 เปิดอ่านหน้านี้  3146 

RELATED STORIES


  แสดงความคิดเห็น


จีรัง กรุ๊ป


 ธรรมะไทย