ขออนุญาตฝากเพจ ชมรมสัมมาทิฏฐิ

 TANTEW    5 ก.ย. 2557

ขออนุญาตฝากเพจ ชมรมสัมมาทิฏฐิ เวบนี้ตั้งขึ้นเพื่อ สร้างพลัง "คิดบวก เห็นถูก ใฝ่ธรรม จิตเบิกบาน"
เพื่อมอบแนวคิดและธรรมะเป็นทาน โดยปรับรูปแบบให้น่าสนใจ ทันสมัย โดยเฉพาะกับคนรุ่นใหม่

https://www.facebook.com/pages/Right-View/399444403436900


   
 4,291 

  แสดงความคิดเห็น


RELATED STORIES
จีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย