ขอเชิญเป็นเจ้าภาพบรรพชาสามเณร 161 รูป

 ศิษย์วัดพระพุทธโคดมฯ  

ขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพ บรรพชาสามเณร "ทายาทธรรม สืบพระศาสนา" รุ่นที่ ๓ จำนวน ๑๖๑ รูป

ณ วัดพระพุทธโคดมบรมนาถ(ธรรมยุต) ต.ห้วยยาง อ.คอนสาร จ.ชัยภูมิ
วันอาทิตย์ ที่ ๒๙ มีนาคม ๒๕๕๘

*เป็นเจ้าภาพบรรพชาสามเณร รุปละ ๑,๐๐๐ บาท
*เป็นเจ้าภาพถวายทุนการศึกษาแก่สามเณร ทุนละ ๕๐๐ บาท
*เป็นเจ้าภาพถวายภัตตาหาร-น้ำปานะ ตามกำลังศรัทธา

***หรือทำบุญตามกำลังศรัทธา

ร่วมทำบุญได้ที่

ธนาคารออมสิน สาขาชุมแพ
ชื่อบัญชี กองทุนพระพุทธโคดมฯ
เลขที่บัญชี 0-2008185782-1


สอบถามราลละเอียดและร่วมตั้งโรงทานอาหาร...โครงการสร้างวัดพระพุทธโคดมบรมนาถ(ธ)
โทร.๐-๒๗๑๔-๑๙๗๕, ๐๘-๘๒๐๑-๓๙๕๖
หรือ facebook วัดพระพุทธโคดมบรมนาถ ธ.
Email: buddha_kodom@hotmail.com>


• กาลต่อไปพระพุทธศาสนาจะไปตั้งมั่นนอกชมพูทวีป

• วัดพระยาทำ วรวิหาร

• บทสวดมนต์ วันวิสาขบูชา พ.ศ. ๒๕๖๒

• วัดวังผาแดง ต.นาสวน อ.ศรีสวัสดิ์ จ.กาญจนบุรี

• พระธรรมทุกข้อตกอยู่ในกลุ่มอริยสัจ ๔จีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย