แนะนำ-แหล่งรวมหนังสือธรรมะ-ศูนย์หนังสือพระพุทธศาสนา

 trilakbooks    2 ธ.ค. 2554

แนะนำ-แหล่งรวมหนังสือธรรมะ-ศูนย์หนังสือพระพุทธศาสนา
ที่ ร้านหนังสือธรรมะศูนย์หนังสือพระพุทธศาสนาไตรลักษณ์ ริมกำแพงวัดญาณเวศกวัน
ที่ศูนย์หนังสือธรรมะแห่งนี้ ได้รวบรวมหนังสือธรรมะ หลากหลายสำนักพิมพ์
นับกว่า สองพันรายการไว้ในศูนย์หนังสือ พร้อมกันนี้ยัง เป็นผู้จัดส่งหนังสือพระไตรปิฎก
ตู้พระไตรปิฎก ไม้สักจากจังหวัดตาก หนังสือชุดธรรมโฆษณ์ของหลวงพ่อพุทธทาสภิกขุ
และอื่นๆ อีกมากมาย


หากท่านใดต้องการศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมของศูนย์หนังสือพระพุทธศาสนาแห่งนี้ได้
สามารถเข้าไปเยี่ยมชมได้ที่ ไตรลักษณ์ ศูนย์หนังสือพระพุทธศาสนา
ริมกำแพงวัดญาณเวศกวัน ติดกับพุทธมณฑล www.trilakbooks.com

โทร. 086-461-8505 , 081-424-0781 , 02-482-7358
   
 4,250 

  แสดงความคิดเห็น


RELATED STORIES
จีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย