ทำวัตรเย็น

     

ดาวน์โหลดบททำวัตรเย็นไม่ได้ค่ะ   
แจ้งที่อยู่มาซิคะ ดิฉันจะส่งซีดีบทสวดทำวัตรเช้า-เย็น(แยกแผ่น)เป็นเสียงพระสวดคะไม่ใช่เพลงของสวนโมกขพลารามไปให้


• ✨ขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพสร้างพระพุทธรูปหยก✨

• กิเลสคือเครื่องขวางกั้น - หลวงพ่อพระมหาประกอบ ธมฺมชีโว

• การทำไม่ถูกขั้นตอน (วรุณชาดก)

• [ฟัง 3 วินาที] นอนหลับลึกได้ทันที บทสวดมนต์แห่งความร่ำรวย 108 จบ

• บรรยายธรรมแก่นักเรียน สอนนั่งสมาธิ โดย #พระอาจารย์ต้น #ธรรมนาวา #dhammanava ๒๒/๐๗/๒๕๖๕

• "ทำความดี แต่ไม่ยึดความดี" (ท่านพ่อลี ธมฺมธโร)

RELATED STORIES
จีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย