เชิญชวนทุกท่านที่สนใจศึกษาหลักสูตรพระไตรปิฎกระยะ 4 เดือนทุกวันเสาร์และอาทิตย์ ตั้งแต่ 9.00-12.00 น.

 ิีBuddhaartgallery  

หอศิลป์พุทธะ ประกาศเปิดสอนหลักสูตรการศึกษาพระไตรปิฎก รุ่นที่ ๒ สำหรับท่านผู้ที่สนใจสามารถแจ้งสมัครได้เลยค่ะ หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติ่มได้ที่ เบอรื 02-441-1980 ,088-277-1099

เนื้อหาเกี่ยวกับ
- พระไตรปิฏกคืออะไร
- หลักธรรมสำคัญเพื่อการศึกษาพระไตรปิฎกด้วยตนเอง
- พระธรรมวินัยเฉพาะกรณี
ซึ่งเป็นพื้นฐานที่สำคัญสำหรับผู้ที่ต้องการจะศึกษาพระไตรปิฎก เพื่อที่จะเข้าใจได้มากยิ่งขึ้น และสามารถที่จะนำไปใช้ในการศึกษาค้นคว้าในเรื่องอื่นๆต่อไป

หมายเหตุ
-เริ่มเรียนเดือนพฤษภาคม ๒๕๕๗
-เปิดรับสมัครตั้งแต่บัดนี้ - จนถึงวันที่ ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๕๗• อิทธิบาท ..... นามขันธ์ ของบุคคลผู้บรรลุธรรม

• พระพุทธเจ้า ๗ พระองค์ ใกล้กาลปัจจุบัน

• พระราชาผู้รู้เสียงสัตว์ ( ขุรปุตตชาดก )

• โครงการสามเณร ปลูกปัญญาธรรม ปี 6

• สรุปเรื่องธรรมทาน
Ralated Storyจีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย