เพราะเหตุยังไม่ได้แก้ แล้วจะได้ผลดีเช่นใด


<
ตัวอย่างคนที่ยังไม่ได้แก้กรรม แต่อยากได้ผลดี
เพราะเหตุยังไม่ได้แก้ แล้วจะได้ผลดีเช่นใด

มีชายคนหนึ่งสมมติชื่อว่า สมชาย เขาบอกว่า ทุกวันนี้เขาสวดมนต์ภาวนา ไปไหว้พระขอพรตามที่ต่างๆ ที่ผู้คนบอกว่าศักดิ์สิทธิ์ เช่น ไปไหว้หลวงพ่อพระพุทธชินราช หลวงพ่อโสธร องค์พ่อพรหม พระเจดีย์นครปฐม ไปทำบุญสถานที่ต่างๆ กับพระดังๆ ทำไมดวงถึงต้องตก ทำบุญไม่ขึ้นเลย และทำดีไม่เห็นจะได้ดี เริ่มเจอพระเริ่มจะไม่ค่อยไหว้ (เหตุเพราะเขาแก้ไม่ถูกเหตุ ไม่ตรงความเป็นจริง)

สาเหตุที่เป็นเช่นนี้เพราะ เจ้าตัวกำลังเสวยวิบากกรรมอยู่ ยังไม่ได้แก้ที่เจ้ากรรมนายเวร ข้ามขั้นตอน เหตุยังไม่ได้แก้ก็แก้ไม่ได้ เขาไม่ได้สำนึกผิด แล้วจะแก้ได้ยังไง

เปรียบเสมือน เราต้องการเลือด เส้นเลือดของเราอุดตัน แต่เราก็ยังเติมเลือดอยู่ จะแก้ไขยังไงก็แก้ไขไม่ได้ เราก็รับเลือดไม่ได้ ฉะนั้น เราต้องทะลวงเส้นเลือดของเราที่อุดตันออกไปก่อนให้เลือดใหลเวียนไปได้ เราจึงจะสามารถเติมเลือดเข้าไป ร่างกายของเราจึงจะสามารถรับเลือดนี้ได้

ด้วยเหตุนี้ เราจะต้องแก้ไขกรรมวิบากที่เราเคยก่อไว้ก่อน เราจึงจะสามารถรับบุญกุศลนี้ได้

ขอความเคารพ หากผู้รู้มีสิ่งชี้แนะ น้อมรับฟังเสมอ และขอความกรุณาแย้ง ชี้แจง ชี้แนะ แม้แต่ต้องการให้เพิ่มเติมสิ่งใด ก็ขอได้บอกมา

อ.พรหมสิทธิ์ ทิพย์ธาดาวงศ์   
 6,403 

  ความคิดเห็น


RELATED STORIESจีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย