วิธีชำแหละปลาที่มีเงี่ยงไม่ให้โดนเงี่ยงปลาตำ

 nathamag  

วิธีชำแหละปลาที่มีเงี่ยงไม่ให้โดนเงี่ยงปลาตำ
ปลาที่มีเงี่ยงนำมาชำแหละยากพอสมควรเพราะโอกาสที่ปลาจะสะบัดเงี่ยงมาตำมือเป็นไปได้สูง วิธีที่ดีที่สุดที่ไม่ให้โดนเงี่ยงปลาตำคือต้องทำให้ปลาอยู่นิ่งเสียก่อนตอนที่จะจับปลามาชำแหละทำอาหารรับประทานดูวิธีทำให้ปลานิ่งและการชำแหละปลาที่มีเงี่ยงที่นี่ซิครับ http://toptips1.blogspot.com/2010/11/7-3.html


• ปัญหานี้แหละเป็นทางมาของปัญญา

• รวม บทสวดมนต์ ฟังก่อนนอน อิติปิโส 15 จบ ฟังทุกวัน ดีทุกวัน

• ลักษณะวิธีการให้ทาน - พุทธทาสภิกขุ -

• "บุญกุศลเปรียบเหมือนแพ" (หลวงปู่เทสก์ เทสรังสี)

• ๕๖.ปางประทานพร ( ยืน)
Ralated Storyจีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย