ขอปรึกษาเรื่องชีวิต

 pranggiiz    12 พ.ย. 2556

สวัสดีคะ หนูอายุ 15 ปี เป็นลูกคนเดียว อาศัยอยู่กับพ่อแม่คะ คือหนูจะมาปรึกษาคะ พ่อหนูมีอายุมากแล้ว แล้วท่านก็มีโรคประจำตัวมากด้วย ท่านชอบเครียด เวลาท่านเครียดท่านจะปวดหัวใจ หรือมีความดันคือ ท่านมักพูดกับหนูเสมอว่า "หนูรักพ่อมั้ย พ่ออยู่กับเราได้ไม่นาน " หนูก็บอกรักทุกวัน ท่านจะถามหนูซ้ำๆทุกวัน หนูกลัวสักวันหนึ่งท่านจากหนูไปเมื่อหนูยังไม่จบการศึกษา ท่านเคยบอกกับทุกคนว่ายังไม่อยากไป ติดภาระอยู่
หนูไม่อยากเห็นคนๆนึงจากไปตอนที่หนูยังไม่พร้อม มันไม่ชินเลยถ้าคนนึงหายไปทั้งๆที่อยู่กับเรามาตลอด ไม่มีใครเดินผ่านไปมา ไม่มีใครคอยให้เงินหนูไปโรงเรียน ไม่มีใครพาหนูไปเที่ยว ขอความคิดเห็นหน่อยคะ ไม่อยากให้ถึงวันนั้นจริงๆ
ความเกิดก็เป็นทุกข์
ความแก่ก็เป็นทุกข์
ความตายก็เป็นทุกข์
ความโศก ความรำไรรำพัน ความไม่สบายกาย ความไม่สบายใจ ความคับแค้นใจ ก็เป็นทุกข์
ความประสบด้วยสิ่งที่ไม่เป็นที่รักที่พอใจทั้งหลาย ก็เป็นทุกข์
ความพลัดพราก จากสิ่งที่รัก ที่พอใจทั้งหลาย ก็เป็นทุกข์
ปรารถนาอยู่ย่อมไม่ได้ แม้อันใด แม้อันนั้น ก็เป็นทุกข์
โดยย่อแล้ว อุปาทานขันข์ทั้งห้า เป็นตัวทุกข์

จิตที่สงบแล้วย่อมมองเห็นหนทาง ย่อมนำพาไปในที่สว่าง


อย่างน้อยสุด...ก็ยังรู้ว่าตนอยู่ได้ไม่นาน ก็จะไม่ประมาท ขวนขวายเจริญกุศลต่างๆได้ ยังดีกว่าไม่ป่วยแข็งแรงดีแต่ประมาท ทำแต่อกุศลบาปกรรม...อายุสั้นหรือยาว ไม่สำคัญเท่ากับการใช้ชีวิตว่ามีสาระหรือไม่...ผลกรรมเก่าทำให้มีอายุสั้นเราไม่อาจแก้ไขได้ แต่ทำเหตุดีใหม่ในปัจจุบันเราทำได้เดี๋ยวนี้...ทุกคนต้องตาย ไม่มีใครล่วงพ้นไปได้ .. สิ่งที่น่ากลัวมากกว่าความตายคือ ตายแล้วไปอบายภูมิ...เจริญมรณานุสสติ ทำกุศลต่างๆตามที่จะทำได้ เชื่อว่าการมีพระรัตนตรัยเป็นที่พึ่ง มีบุญเป็นที่พึ่ง ย่อมปลอดภัยจากอบายภูมิ


 3,845 

  แสดงความคิดเห็น


RELATED STORIES
จีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย