แจกซีดีธรรมะ

     

ท่านกัลยานมิตรท่านใดต้องการซีดีธรรมะ หลวงพ่อจรัญ หลวงพ่อปัญญา ท่านพุทธทาส (เสียงจริง)มีหลายเรื่องคะ แจ้งชื่อที่อยู่ไว้ได้นะคะ ยินดีจัดส่งให้หรือหน่วยงานสถานศึกษาใดต้องการเพื่อทำประโยชน์ให้สาธารณะหรือในหน่วยงานนั้น ยินดีคะสนันสนุนคะ   
ขออนุโมทนาบุญครับ
ขอรับแจก 1 ชุดครับ
นายธานินทร์ บุญโสภาคย์
22 หมู่ 12 บ.ศรีนคร ต.ศรีธาตุ อ.ศรีธาตุ จ.อุดรธานี 41230

ขอบคุณครับ


• หลวงพี่แตงโม ตอน...ชั่วคราว

• บอกบุญมุงหลังคาศาลาที่พักสงฆ์

• สงฺขารา สสฺสตา นตฺถิ สังขาร (คือสิ่งที่ปรุง) อันเที่ยงยั่งยืนไม่มี

• สุขา สทฺธมฺมเทสนา ความแสดงพระสัทธรรมให้เกิดสุข

• วัดวังผาแดง ต.นาสวน อ.ศรีสวัสดิ์ จ.กาญจนบุรี

• "ศีล เครื่องปราบบาปทั้งหลาย" (หลวงปู่จันทา ถาวโร)

RELATED STORIES
จีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย