ปฏิบัติธรรมยามค่ำ 4 เมษายน 2555 เวลา 20.00-23.30 น. ณ ปัณฑิตารมย์

 สุมล   5 เม.ย. 2555

 ปฏิบัติธรรมยามค่ำ 4 เมษายน 2555
20.00-23.30 น. ณ ปัณฑิตารมย์

ตั้งกายเอาไว้ในจิต
ตั้งจิตเอาไว้ในกาย
น้อมจิตไปด้วยอำนาจกาย
น้อมกายไปด้วยอำนาจจิต
ตั้งไว้ยิ่งซึ่งจิตด้วยอำนาจกาย
ตั้งไว้ยิ่งซึ่งกายด้วยอำนาจจิต
ก้าวลงสู่สุขสัญญา และ ลหุสัญญา

ยังกุศลให้ถึงพร้อมฌาน 1
ยังกุศลให้ถึงพร้อมฌาน 2
ยังกุศลให้ถึงพร้อมฌาน 3
ยังกุศลให้ถึงพร้อมฌาน 4

ไม่โกรธในอารมณ์ฌาน 1
ไม่โกรธในอารมณ์ฌาน 2
ไม่โกรธในอารมณ์ฌาน 3
ไม่โกรธในอารมณ์ฌาน 4

สละวางทุกสิ่งทุกอย่างฌาน 1
สละวางทุกสิ่งทุกอย่างฌาน 2
สละวางทุกสิ่งทุกอย่างฌาน 3
สละวางทุกสิ่งทุกอย่างฌาน 4

อธิษฐานให้จิตตสังขารดับลงไปด้วยกำลังฌาน


ขอเชิญร่วมอนุโมทนาส่วนกุศลครับ. 
 เปิดอ่านหน้านี้  5832 

  แสดงความคิดเห็น


RELATED STORIESจีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย