การบรรลุธรรมแบบฉับพลัน

   

การบรรลุธรรมแบบฉับพลัน เข้าสู่สภาวะของความเป็นพระอริยะบุคคลตั้งแต่ระดับพระโสดาบัน จนถึงระดับพระอรหันต์ ในระยะเวลาสั้นๆที่ได้สดับฟังพระธรรมเทศนาที่เหมาะสมกับอุปนิสัยยังสามารถเป็นไปได้หรือไม่สำหรับเวไนยบุคคลร่วมยุคร่วมสมัยของเรา และมีเงื่อนไขหรือกลไกที่จำเพาะหรือจำเป็น ประการใดบ้าง


• บทสวดจักรพรรดิ์หลวงตาม้านำสวด ๑ ชม.

• วัดวังผาแดง ต.นาสวน อ.ศรีสวัสดิ์ จ.กาญจนบุรี

• "รักษาศีล รักษาที่ใจ" (หลวงปู่มั่น ภูริทัตโต)

• ธรรมให้รู้ : ตอนที่17 - ผู้รู้มากยากนาน โดย พระมหาวรพรต กิตติวโร

• "อวิชชาคือใจ" (หลวงปู่ขาว อนาลโย)
Ralated Storyจีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย