พาลสงฺคตจารีหิ ทีฆมทฺธาน โสจติ คนเที่ยวสมาคมกับคนพาล ย่อมโศกเศร้าตลอดกาลยืดยาวนาน
"พาลสงฺคตจารีหิ ทีฆมทฺธาน โสจติ"

คนเที่ยวสมาคมกับคนพาล ย่อมโศกเศร้าตลอดกาลยืดยาวนานพุทธศาสนสุภาษิต
/ธรรมบท ขุทกนิกาย/

 171 


RELATED STORIESจีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย