ขอเรียนเชิญญาติธรรมผู้มีใจบุญทั้งหลาย ร่วมเป็นเจ้าภาพ สร้างโดมครอบองค์พระพุทธนิมิตร และศาลาธรรมสังเวช ณ วัดหนองเต่า จ.นครสวรรค์

 wjoonjan    23 ต.ค. 2556

  วัดหนองเต่า 
  หมู่ 4 ต.เขากะลา อ.พยุหะคีรี จ.นครสวรรค์ 

          ขอเรียนเชิญญาติธรรมผู้มีใจบุญทั้งหลาย ร่วมเป็นเจ้าภาพ สร้างโดมครอบองค์พระพุทธนิมิต (หลวงพ่อองค์ใหญ่) และศาลาธรรมสังเวช ซึ่งปัจจุบันกำลังดำเนินการก่อสร้าง แต่ยังขาดปัจจัยในการก่อสร้างเป็นจำนวนมาก  1. โดมครอบองค์พระพุทธนิมิตร  
          จุดประสงค์ในการสร้าง คือ ไว้เป็นที่สำหรับปฏิบัติธรรมของญาติธรรมทั้งหลายที่ได้มาปฏิบัติธรรมบวชชีพราหมณ์ โดยทางวัดได้มีการจัดปฏิบัติธรรมบวชชีพราหมณ์ขึ้นเป็นประจำทุกปี ปีละ 3 ครั้ง คือ
          1.วันที่ 24-30 เดือนเมษายน
          2.วันที่ 10-13 เดือนสิงหาคม (วันแม่แห่งชาติ)
          3.วันที่ 2-6 เดือนธันวาคม (วันพ่อแห่งชาติ)

          ซึ่งทางวัดได้เริ่มก่อสร้างโดมนี้เมื่อปี พ.ศ. 2554 โดยได้รับความร่วมมือจากชาวบ้านในหมู่บ้านและละแวกใกล้เคียง รวมทั้งผู้ที่มีจิตศรัทธาร่วมกันบริจาคสร้างฐานโดมและหลังคาครอบองค์พระ ซึ่งงบประมาณที่จะใช้ในการก่อสร้างเป็นจำนวนเงินทั้งสิ้นประมาณ 3,600,000 บาท

            ปัจจุบันทางวัดยังขาดเจ้าภาพ ในการมุงหลังคา เทพื้น ปูกระเบื้องและอื่นๆ เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้นประมาณ 2,400,000 บาท  2. ศาลาธรรมสังเวช โรงครัว และห้องน้ำ 
          เนื่องจากทางวัดมีศาลาในการปฏิบัติสังฆกรรมของพระสงฆ์เพียงแห่งเดียว เมื่อมีคนเสียชีวิตนำมาตั้งสวดพระอภิธรรมที่วัด จึงทำให้ไม่สะดวกในการปฏิบัติศาสนกิจ และพิธีกรรมสำคัญๆ ดังนั้นชาวบ้านในหมู่บ้านจึงได้ร่วมมือกันบริจาคทรัพย์ส่วนหนึ่งในการก่อสร้างศาลาธรรมสังเวชขึ้น ปัจจุบันกำลังก่อสร้างตัวศาลา ซึ่งงบประมาณที่จะใช้ในการก่อสร้างเป็นจำนวนเงินทั้งสิ้นประมาณ 2,000,000 บาท

            ทางวัดยังขาดเจ้าภาพ ในการทำหน้าบัน-ช่อฟ้า-ใบระกา โรงครัว ห้องน้ำ และอื่นๆ เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้นประมาณ 1,300,000 บาท           ดังนั้น วัดหนองเต่า จึงขอบอกบุญมายังผู้มีจิตศรัทธาในพระพุทธศาสนา ร่วมเป็นเจ้าภาพในการสร้างโดม ศาลาธรรมสังเวช โรงครัว และห้องน้ำ โดยท่านสามารถแยกเป็นเจ้าภาพในแต่ละส่วนที่จะก่อสร้าง หรือจะร่วมบริจาคเป็นส่วนรวมก็ได้เช่นกัน โดยสามารถติดต่อร่วมเป็นเจ้าภาพได้ที่

พระอธิการประเสริฐอภิญาโณ (พระครูนิรุติบวรการ) เจ้าอาวาสวัดหนองเต่า
โทรศัพท์ 081-0428529
กำนันสมพร สังข์เงิน
โทรศัพท์ 089-9607701
ประธานอบต.ไพโรจน์ สังข์เงิน
โทรศัพท์ 084-6189600
นายทองคำ ชะฎา ไวยาวัจกร
โทรศัพท์ 083-6295821
นายประทน คงเพชรศักดิ์ ไวยาวัจกร
โทรศัพท์ 083-9615252

หรือร่วมบริจาคด้วยการโอนเงินเข้าบัญชีได้ที่
ธนาคารออมสิน สาขา หนองปลิง บัญชีออมทรัพย์
ชื่อบัญชี สร้างโดมวัด เลขที่บัญชี 02003-8-55894-4           ขออนุโมทนา สาธุ กับเจ้าภาพทุกท่าน และทุกท่านที่มีส่วนร่วมในการสร้างโดม ศาลาธรรมสังเวช โรงครัว และห้องน้ำในครั้งนี้ ขอให้บุญกุศลที่ทุกท่านได้ทำ จงอำนวยพร และส่งผลให้ทุกท่านพบเจอกับความสุข ความสมหวัง ดังตั้งใจในทางที่เป็นบุญกุศล ทุกประการ
 4,062 

  แสดงความคิดเห็น


RELATED STORIES
จีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย