@ขอเชิญสาธุชนทั้งหลายร่วมกันเป็นเจ้าภาพทอดกฐินสามัคคี วัดหนองโสน(ป่าสัก) อ.เมือง จ.สระบุรี

 motorola31313@gmail.com   5 ต.ค. 2556

กฐินสามัคคีทอด ณ วัดหนองโสน(ป่าสัก) ต.ปากเพรียว อ.เมือง จ.สระบุรี ปีนี้ตรงกับวันที่ ๓ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๖ เพื่อมาบูรณะปฏิสังขรณ์อุโบสถ ที่เริ่มเก่าและทรุดโทรมโดยเฉพาะหลังคาอุโบสถ จะมีการมุงหลังคาใหม่ จึงเจริญพร! ญาติโยมสาธุชนทั้งหลายมาร่วมด้วยช่วยกันเป็นเจ้าภาพทอดกฐินสามัคคีประจำปีนี้
 เปิดอ่านหน้านี้  2954 

RELATED STORIES


  แสดงความคิดเห็น


จีรัง กรุ๊ป


 ธรรมะไทย