"ความเพียร" (หลวงปู่เพียร วิริโย)

 วิริยะ12    31 มี.ค. 2563

.
 "ความเพียร"

" .. การภาวนาพยายามให้มีสติ "ถ้ามีสติก็มีความเพียร" การภาวนาไม่ได้สำเร็จด้วยกายนะ แต่สำเร็จด้วยใจ มีใจเป็นใหญ่เป็นนาย ใจที่มั่นคง

สมัยนี้ พระทำความพากความเพียรมันกำลังจะหมดไป ๆ "ถ้าหมดความเพียรศาสนาก็เสื่อม" พระอรยะก็ค่อย ๆ หมดไป "เพียรก็เพียรรักษาความดี เพียรรักษาสติไว้ให้มั่น" เพียรสังวรสำรวมระวัง .. "

"ธรรม .. ย้ำเตือน"
หลวงปู่เพียร วิริโย
 DT014902

วิริยะ12

31 มี.ค. 2563
 เปิดอ่านหน้านี้  4912 

  ความคิดเห็น


RELATED STORIESจีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย