"ความเพียร" (หลวงปู่เพียร วิริโย)

 วิริยะ12  

.
 "ความเพียร"

" .. การภาวนาพยายามให้มีสติ "ถ้ามีสติก็มีความเพียร" การภาวนาไม่ได้สำเร็จด้วยกายนะ แต่สำเร็จด้วยใจ มีใจเป็นใหญ่เป็นนาย ใจที่มั่นคง

สมัยนี้ พระทำความพากความเพียรมันกำลังจะหมดไป ๆ "ถ้าหมดความเพียรศาสนาก็เสื่อม" พระอรยะก็ค่อย ๆ หมดไป "เพียรก็เพียรรักษาความดี เพียรรักษาสติไว้ให้มั่น" เพียรสังวรสำรวมระวัง .. "

"ธรรม .. ย้ำเตือน"
หลวงปู่เพียร วิริโย
    

5,407


จีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย