เกี่ยวกัับการ นิพพาน ครับ

 แสวงแสง   26 ต.ค. 2555

ถ้าจะพูดสั้น ๆ เลยคือ

การ "นิพพาน" คือ เกิดแต่ไม่ปรากฏ ใช่ไหมครับ ? เลยไม่สามารถตายได้อีก

แต่ถ้าไม่เกิด หากอุปมา ก็น่าจะเหมือนว่า เรามีคอมพิวเตอร์ กดสวิทปิด ทุกอย่างก็หายไปหมด


และคำถามต่อมา ผู้ที่ไม่บวช จะสามารถนิพพานได้หรือไม่ครับ ?

หากมีพอจะมีใครที่สามารถเป็นอรหันต์ โดยที่ไม่บวช


หากคำถามผมผิดพลาดประการได้ข้ออภัยไว้นะที่นี้ด้วยครับ
นิพพาน คือ สภาวะที่ว่างจากกิเลส เครื่องเศร้าหมอง ทั้งหลายทั้งปวง ความวิตกกังวล
เป็นสภาวะที่ใจ กับความคิดที่จะก่อทุกข์ หรือ ความคิดที่เป็นทุกข์ถูกแยกออกมา ด้วยการปฏิบัติธรรม สติปัฏฐาน แล้วไม่เกิดความทุกข์ในใจอีก เรื่องเกิด ตายไม่ทราบครับแต่เรื่องเอาทุกข์ออกจากใจ OK.


ถ้าอยากรู้นิพพาน ว่าง ๆ ไม่ได้ทำงานอะไร นั่ง ยืน นอน ให้รู้ลมหายใจที่ผ่านจมูก ทำงานให้ทำสติอยู่งาน เดิน กิน ดื่ม พูด คิด ให้มีสติ เมื่อมีความคิดเกิดขึ้นให้รู้เฉย ๆ และทำงานนั้นจนเสร็จ ทำทุกวันจนเป็นอุปนิสัย เอาแค่นี้ก่อน


สภาวะของนิพพานไม่ขอกล่าวถึงนะครับเพราะผู้ไม่เคยไปถึงสภาวะนั้นจริงๆทำได้เพียงกางพระไตรปิฏกมาตอบประกอบกับความคิดเห็นของตนเองเท่านั้น แต่คำที่เป็นพุทธวาจา "สิ่งหนึ่งสิ่งใดมีความเกิดขึ้นเป็นธรรมดาสิ่งนั้นทั้งมวลล้วนมีความดับไปเป็นธรรมดา" ไม่ใช่สิ่งหนึ่งสิ่งใดมีความเกิดขึ้นเป็นธรรมดาสิ่งนั้นทั้งมวลจะกลายเป็นความว่างเปล่าเป็นธรรมดารึเปล่าครับ ลองดูสาฏิเกวัฏบุตรสูตรนะครับ มีคนพลาดตรงนี้มาก ทุกอย่างอยู่ที่เหตุปัจจัยจึงมีขึ้นถ้าหมดเหตุปัจจัยสิ่งนั้นๆก็หมดไป ไม่ใช่ "วิญญาณลอยไปเกิด" นั่นมิจฉาทิฏฐิชนิดหนึ่งเลยครับ เท่าที่อ่านดูคุณยังติดกับคำว่าเกิดตาย

ทำนองเดียวกับที่ผมเคยสงสัยว่า นิพพานปราศจากเวทนาแล้วจะเป็นสุขอย่างยิ่งได้อย่างไร คำตอบคือ การไม่มีเวทนานั่นแหละคือสุขที่แท้จริงเพราะไม่ต้องรอความสุขจากกามแม้แต่ขณะจิตเดียว ผู้ไม่ถึงสภาวะนั้นจริงๆอย่างผมงงไปแปดตลบแต่ก็พยายามทำความเข้าใจและสังเกตว่าในแต่ละวันเราจะรอสุขเวทนาจากกามโดยมีวัตถุกามต่างๆเป็นเงื่อนไข รอแล้วไม่ได้รับการตอบสนองก็ทุกข์ ได้ก็สุขแล้วมองว่าเป็นของตายรอเรื่องใหม่ต่อทันทีวนๆเวียนๆซ้ำซากจำเจอยู่อย่างนี้จนบางทีคิดว่าถ้าชีวิตไม่มีคำว่าสุขเวทนา ทุกเวทนา อุเบกขอเวทนาคงดีไม่น้อย(ก็คือไม่ต้องมีเวทนาขันธ์นั่นแหละ)ไม่ต้องรอ ไม่ต้องผิดหวัง ไม่ต้องดีใจหรือเสียใจมากมายกับอะไร แต่ก็ได้แค่คิดตามอ่ะครับ เพราะทางที่จะไปสู่นิพพานมีทางเดียวด้วยวิปัสสนาวิธี(สติปัฏฐาน4)เท่านั้น คิดตามได้แค่คิดและผิดหวังถ้าไม่สมอยาก
ต้องทำเลย ไม่ได้ชาตินี้ก็จะเป็นวาสนาบารมีต่อไปชาติหน้าทำให้ฉลาดเรียนรู้ได้เร็ว

ผู้ที่ไม่ได้บวชแล้วบรรลุอรหัตผลสมัยพุทธกาลมีเยอะมากเลยครับ เทวดาเพียบ มนุษย์ที่จำได้ก็มีท่านยสะ สันตติมหาอำมาตย์ พระนางเขมาภิรตานันทา และอีกหลายท่านที่ล้วนบรรลุก่อนบวชแล้วจึงทูลขออุปสมบถกับพระพุทธองค์ครับ

ปล.ถ้าเกิดแต่ไม่ปรากฏผู้ที่บรรลุถอรหัตผลก็ต้องไม่ปรากฎใช่มั๊ยครับ ทำไมปรากฎอ่ะ อะไรเอ่ยที่ยังอยู่อะไรเอ่ยที่สิ้นไปทั้งๆที่ยังมีชีวิตอยู่


สำหรับผู้ที่ไม่บวช หรือเป็นฆราวาส สามารถบรรลุอรหันต์ได้หรือไม่ สามารถหาได้จากพุทธประวัติครับ เช่น พระพาหิยะ และท่านสันตติมหาอำมาตย์ เป็นต้น รายละเอียดลองอ่านในลิงค์นี้ครับ http://www.gotoknow.org/posts/215989


 เปิดอ่านหน้านี้  3005 

RELATED STORIES


  แสดงความคิดเห็น


จีรัง กรุ๊ป


 ธรรมะไทย