ตักบาตรจังหวัดลำพูน พระ 1,081 รูป

 aisukurimu    8 ส.ค. 2556

ตักบาตรพระ 1,081 รูป

ในวันอาทิตย์ที่ 11 สิงหาคม พ.ศ. 2556

เวลา 06.00 น.ณ ถนนลำพูน - ลี้ หน้าโรงเรียนธีรกานท์บ้านโฮ่ง จ.ลำพูนมหาสังฆทาน ฉลองวันแม่แห่งชาติ ตักบาตรพระ 1,081 รูป จ.ลำพูน (ปีที่ 2) วันอาทิตย์ที่ 11 สิงหาคม พ.ศ. 2556 ณ ถนนลำพูน - ลี้ หน้าโรงเรียนธีรกานท์บ้านโฮ่ง จ.ลำพูน

สถาปนาเครือข่าย บ้าน วัด โรงเรียนดีศรีตำบลทั้ง 19 ตำบล เขต 2 จ.ลำพูน รวมพลังชาวพุทธ เพื่อช่วยเหลือคณะสงฆ์ 323 วัด 4 จังหวัดชายแดนภาคใต้ ถวายเป็นพุทธบูชา เนื่องในเทศกาลเข้าพรรษา วันขึ้น 15 ค่ำ เดือน 8

ประธานฝ่ายสงฆ์ : พระครูวิบูลย์ เจติยาธร เจ้าคณะอำเภอบ้านโฮ่ง
ประธานฝ่ายฆราวาส : นายศุภศิษฏ์ หล้ากอง นายอำเภอบ้านโฮ่ง

ข้อปฏิบัติที่ดีงามในการตักบาตร

-แต่งกายด้วยชุดขาว หรือเสื้อขาวเพื่อถวายเป็นพุทธบูชา
-อาหารใส่บาตรควรเป็นอาหารแห้ง
-ข้าวสารควรบรรจุถุงให้เรียบร้อย
-งดใส่ น้ำดื่มชนิดแก้วพลาสติก
-งดใส่ปัจจัยลงในบาตร ท่านสามารถบริจาคได้ที่จุดรับบริจาค หรือต้นผ้าป่าที่มีเจ้าหน้าที่ดูแล
-รักษาใจให้ ผ่องใส น้อมถวายไทยธรรมเป็นสังฆทาน
-ใส่บาตรด้วยความเคารพ ด้วยการนั่งใส่บาตรโดยให้แถวหน้าใส่ให้เสร็จก่อน

อานิสงส์ของการตักบาตรพระ

1. ทำให้เป็นผู้ถึงพร้อมด้วยอายุ วรรณะ สุขะ พละ และปฏิภาณ
2. มีความแข็งแรง มีอายุขัยยืนยาวไม่มีโรคภัยไข้เจ็บ
3. ทำให้เป็นผู้มั่งคั่ง มีทรัพย์สมบัติมาก เป็นมหาเศษฐีผู้ใจบุญ ค้ำจุนพระพุทธศาสนา
4. มีสติปัญญาและผิ้วพรรณวรรณะผ่องใส มียศถาบรรดาศักดิ์เกรียงไกร
5. ไม่พลัดพรางจากของรักมีความสุขในทุกสถาน
6. ทำให้เป็นผู้เกิดภายใต้ร่มเงาบวรพระพุทธศาสนาตลอดไป
7. บรรลุธรรมได้โดยง่ายไปทุกภพชาติ

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ โทรศัทพ์ 081-671-9688, 089-553-8209, 088-002-6344, 083-540-6466

กำหนดการ ตักบาตรพระ 1,081 รูป จ.ลำพูน

6.00 น. คณะสงฆ์ พร้อมกัน ณ ศูนย์กลางพิธี
6.30 น. ประธานในพิธีจุดเทียนธูปบูชาพระรัตนตรัย / กล่าวเปิดงาน
6.45 น. พิธีแสดงตนเป็นพุทธมามกะ
7.00 น. พิธีถวายสังฆทาน
7.30 น. คณะสงฆ์แปรแถวรับบาตร
8.30 น. เสร็จพิธี   
 4,217 

  แสดงความคิดเห็น


RELATED STORIES
จีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย