ผู้ถือศีลห้าจึงเป็นผู้ให้ความปลอดภัย เรียกว่าให้อภัยทานทุกเวลา การให้อภัยทานด้วยการรักษาศีลเป็นบุญอย่างยิ่ง
ถ้าเรามั่นใจได้ว่าคนรอบข้างจะไม่เบียดเบียนเราด้วยกายด้วยวาจา จะไม่ถือของๆ เราที่เราไม่ได้ให้ เขาจะไม่แย่งแฟนของเรา เขาจะไม่โกรธหรือหลอกลวงเรา เขาจะไม่ดื่มเหล้าหรือใช้ยาเสพติดจนลืมว่าอะไรควรอะไรไม่ควร เราย่อมรู้สึกสบายใจและปลอดภัย

ผู้ถือศีลห้าจึงเป็นผู้ให้ความปลอดภัย เรียกว่าให้อภัยทานทุกเวลา การให้อภัยทานด้วยการรักษาศีลเป็นบุญอย่างยิ่ง

พระอาจารย์ชยสาโร   
 2,759 


RELATED STORIESจีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย