ขอทราบประวัติหลวงปู่หลุย หาหิโย วัดเทพศิรินทราวาสครับ

 suchattharawas    23 ก.ค. 2556

สมาชิกท่านใดมีข้อมูลวันมรณภาพของหลวงปู่หลุย พาหิโย วัดเทพศิรินทร์ และวันมรณภาพของหลวงปู่ในวัดเทพศิรินทร์ รายนามต่อไปนี้ คือ หลวงปู่อำพัน(พระภาวนาปัญญาวิสุทธิ์) หลวงปู่กัมพล(พระภาวนาวิสุทธิเถระ) หลวงปู่จำรัส(พระรัชชมงคลโสภณ) และหลวงปู่ศรีพงศ์ (พระศรีมุนีวงศ์) ขอความอนุเคราะห์ด้วยครับ ขอบพระคุณิย่างสูง


• ปี2563 นี้ จะขอบอกว่า...ทำบุญวันละนิดจิตเเจ่มใส่ บุญใหญ่ 1 ปี มี 1 ครั้ง ทอดกฐิน สมทบทุนวางศิลาฤกษ์ สร้างอุโบสถ ออนไลน์ #วัดรัตนวราราม

• วัดพระสิงห์

• ชีวิตเกิดมา อย่า!! เสียชาติเกิด

• วัดประยุรวงศาวาส วรวิหาร

• เอนไซม์หยอดล้างตา Eye Drop

• ๕๔.ปางสนเข็ม

RELATED STORIES
จีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย