ธรรมชาติของจิต - พระธรรมเทศนาสมเด็จพระญาณสังวร
 Webmaster   10 มิ.ย. 2562

พระธรรมเทศนา เรื่อง ธรรมชาติของจิต

โดย สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก (สมเด็จพระสังฆราชพระองค์ที่ 19 แห่งกรุงรัตนโกสินทร์)

วัดบวรนิเวศวิหาร กรุงเทพมหานครที่มา : https://www.youtube.com/watch?v=dn6BnqU7wnI


 เปิดอ่านหน้านี้  2465 

DT0003

Webmaster

10 มิ.ย. 2562

  ความคิดเห็น


RELATED STORIESจีรัง กรุ๊ป


 ธรรมะไทย