ขอเชิญร่วมสร้าง ลานปฏิบัติธรรม

 ศิษย์วัดพระพุทธโคดมฯ    18 พ.ย. 2558

ขอบอกบุญสาธุชนทั้งหลาย ร่วมสร้าง "ลานปฏิบัติธรรม(สวนธรรมะ)" ถวายวัดพระพุทธโคดมบรมนาถ (ธรรมยุต) ต.ห้วยยาง อ.คอนสาร จ.ชัยภูมิ

1. เป็นเจ้าภาพซื้อดินปรับพื้นที่ รถละ 300 บาท
2. เป็นเจ้าภาพถวายเสื่อปูพื้น ม้วนละ 500 บาท
3. เป็นเจ้าภาพถวายไฟส่องสว่าง ชุดละ 1,500 บาท

หรือทำบุญตามกำลังศรัทธา

สอบถาม...โครงการสร้างวัดพระพุทธโคดมบรมนาถ อ.คอนสาร จ.ชัยภูมิ
โทร.088-2013956 (พระอาจารย์นเรศ)
หรือ เฟสบุ๊ค: วัดพระพุทธโคดมบรมนาถ ธ.ร่วมทำบุญได้ที่

ธนาคารออมสิน สาขาชุมแพ
ชื่อบัญชี กองทุนสร้างวัดพระพุทธโคดมบรมนาถ(ธ)
เลขที่บัญชี 020081858365

ขออนุโมทนา...สาธุ
ขอบอกบุญสาธุชนทั้งหลาย ร่วมสร้าง "ลานปฏิบัติธรรม(สวนธรรมะ)" ถวายวัดพระพุทธโคดมบรมนาถ (ธรรมยุต) ต.ห้วยยาง อ.คอนสาร จ.ชัยภูมิ

1. เป็นเจ้าภาพซื้อดินปรับพื้นที่ รถละ 300 บาท
2. เป็นเจ้าภาพถวายเสื่อปูพื้น ม้วนละ 500 บาท
3. เป็นเจ้าภาพถวายไฟส่องสว่าง ชุดละ 1,500 บาท

หรือทำบุญตามกำลังศรัทธา

สอบถาม...โครงการสร้างวัดพระพุทธโคดมบรมนาถ อ.คอนสาร จ.ชัยภูมิ
โทร.088-2013956 (พระอาจารย์นเรศ)
หรือ เฟสบุ๊ค: วัดพระพุทธโคดมบรมนาถ ธ.ร่วมทำบุญได้ที่

ธนาคารออมสิน สาขาชุมแพ
ชื่อบัญชี กองทุนสร้างวัดพระพุทธโคดมบรมนาถ(ธ)
เลขที่บัญชี 020081858365

ขออนุโมทนา...สาธุ 4,172 

  แสดงความคิดเห็น


RELATED STORIES
จีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย