"ต้องภาวนาจึงจะรู้เรื่องกิเลส" (หลวงปู่สิม พุทฺธาจาโร)

 วิริยะ12    5 พ.ค. 2565

.
 "ต้องภาวนาจึงจะรู้เรื่องกิเลส"

" .. กิเลสราคะ กิเลสโทสะ กิเลสโมหะ "ต้องภาวนาดูจึงจะรู้ว่ากิเลสมันอยู่ตรงไหน" จะเลิกละได้โดยวิธีใด เราต้องตั้งตัวตั้งใจขึ้นมา อย่าไปปล่อยให้อำนาจฝ่ายต่ำเข้ามาทับถมจิตใจ

เมื่อจิตมันไม่มีความเพียรปล่อยให้กิเลสมันทับถม กายมันก็อ่อนแอท้อแท้ ขี้เซาเหงานอนมันก็ไหลมาเทมา "ก็เพราะจิตมันไม่มีความเพียร" จิตมันไม่ตื่นขึ้นไม่ลุกขึ้น ใจมันอ่อนแอท้อแท้ จิตมันขุ่นมัวมันไม่ใส พุทโธไม่อยู่ในจิต จิตไม่เข้าถึงพุทโธ "ถ้าพุทโธอยู่ภายในใจแล้วใจจะะสว่างแจ้ง จะไม่หลงใหลไปตามคนสัตว์วัตถุธาตุทั้งหลาย" .. "

"ความเพียร"
พระญาณสิทธาจารย์ (หลวงปู่สิม พุทฺธาจาโร)
 DT014902

วิริยะ12

5 พ.ค. 2565
 เปิดอ่านหน้านี้  5268 

  ความคิดเห็น


RELATED STORIESจีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย