วิญญาณัญจายตนะ ?

 mwuser  

สวัสดีครับท่าน

เ็ป็นความคิดวูปหนึ่งผ่านเข้ามา ในมุมของพหูสูตร
คือ ที่ว่าเพ่ิงวิญญาณ ในวิญญาณัญจายตนะ วิญญาณัญจายตนะ ?

จะไม่พูดถึงการพิจารณาจิต (จิตตานุปัสสนา)
... มาลองนึกภาพ การเพ่งวิญญาณ
----> ขันธ์ใน (อัชฌัตต)
---------------------> ขันธ์นอก (พหิทธ)

คำถาม คือว่า
วิญญาณ ดังกล่าว
เป็น วิญญาณภายในในแง่ขันธ์ หรือ ?
หรือว่า เป็นวิญญาณภายนอก (จากขันธ์)
ที่มีอยู่ ทั่ว ๆ ไปในวิญญาณฐิติทั้งสิ้น

ท่านใดมีมุมมองเด็ด ๆ เรื่องนี้บ้่างครับ

ขอขอบคุณ


• ลำดับคำกลอน ๑ พัน ๒

• รวมเพลงชาวพุทธ โดย สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ


• "ศีลเกิดแต่เมตตา" (สมเด็จพระสังฆราชเจ้า)

• ทำอย่างไรจึงจะสมหวังดังที่ปรารถนา
Ralated Storyจีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย