ผู้ทำลายทรัพยากรธรรมชาติเป็นบาปหรือเปล่าครับ

 wakeup    1 เม.ย. 2554

ขอเรียนถามครับว่าผู้ทำลายทรัพยากรธรรมชาติเป็นบาปหรือเปล่าครับ
ผมยังเลยไปนึกถึงพระแม่ธรณีผู้เป็นพยานหนึ่งเดียวให้กับพระพุทธเจ้าตอนตรัสรู้ เมื่อมารมาถามพระพุทธเจ้าว่าใครจะเป็นพยานให้ได้ แต่ทุกวันนี้บางกลุ่มบางพวกก็ทั้งเจาะ ทั้งขุด ทั้งระเบิด ฯลฯ พื้นผิวดินนี้ ลงไปถึงใต้ดินอีก รบกวนด้วยครับ ขอบพระคุณครับ   
บุญ คือ ความสบายใจ บาป คือ ความไม่สบายใจ สิ่งใดที่ทำลงไปแล้วรู้สึกดี รู้สึกสบายใจ อิ่มใจก็ถือว่าเป็นบุญ สิ่งใดที่ทำลงไปแล้วรู้สึกไม่ดี ไม่สบายใจก็ถือว่าทำบาปครับ อันนี้ก็ต้องดูเจตนาของคนทำครับ ว่าทำเพื่อให้เกิดประโยชน์ต่อส่วนรวมหรือเปล่า และทำลายเกินความพอดีหรือไม่ ทรัพยากรธรรมชาติเป็นสมบัติของทุกคนใช้ร่วมกัน การรักษาทรัพยากรธรรมชาติจึงเป็นหน้าที่ของทุกๆคนครับ


• "ทุ สะ นะ โส" (หลวงตามหาบัว ญาณสัมปันโน)

• "ศีล มีหิริเป็นสมุฏฐาน" (หลวงปู่เทสก์ เทสรังสี)

• มหาชนบท ๑๖ ในสมัยพุทธกาล

• สรุปเรื่องธรรมทาน

• การรักษาเพลงเพื่อบรรเทาความเครียดความเหนื่อยล้าภาวะซึมเศร้าการปฏิเสธอารมณ์เชิงลบดีท็อกซ์

• เปิดรับสมัคร บวชชี ฟรี 2567 ไม่เสียค่าใช้จ่าย สายปฏิบัติ กรรมฐาน พระป่า สายหลวงปู่มั่น เน้นปฏิบัติภาวนา

RELATED STORIES
จีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย