ถ่ายทอดสด รับธาตุทิพย์ "มโมธาตุ" จากแดนนิพพาน วันศุกร์ ที่ 2 พ.ค. เวลา 19.30 น.

 sarinalich    2 พ.ค. 2557

Baansuanpyramid
เชิญชมการถ่ายทอดสด รับธาตุทิพย์ "มโมธาตุ" จากแดนนิพพาน : คืนวันศุกร์ ที่ 2 พฤษภาคม 2557 เวลา 19.30 น.

รับธาตุทิพย์ "มโมธาตุ" จากแดนนิพพาน ล้างมนต์ดำคุณไสย ซึ่งก่อให้เกิดปัญหาชีวิตด้านต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นการงานการเงินครอบครัวสุขภาพทุกข์ทางใจ มนต์ดำคุณไสย

เพื่อปลดล๊อคปัญหา
- ทุกข์ทางใจต่างๆ จิตตก เครียดง่าย ไม่มีสมาธิ ทำสมาธิไม่ได้ เครียดง่าย โกรธ ฟุ้งซ่าน
- มนต์ดำคุณไสย ที่เกิดจากเราทำผิดศีลเองและผู้อื่นกระทำใส่เรา ทำให้จิตคิดแว๊บ ปรามาสสิ่งศักดิ์สิทธิ์ พระพุทธเจ้า ครูบาอาจารย์ ท่านอาจารย์อุบล ผู้มีพระคุณ และทำให้ชีวิตตกต่ำทุกด้านไม่ว่าจะเป็นเจ็บป่วย การงาน การเงิน ครอบครัวแตกแยกและทุกข์อื่นๆ

ปรากฏการณ์ต่างๆที่เกิดขึ้นในบ้านสวนพีระมิดนั้นเป็นสิ่งที่ไม่ใช่ความแปลกใหม่แต่อย่างใด แต่เป็นสิ่งที่เกิดขึ้นตามหลักคำสอนของพระพุทธองค์ ทั้งเรื่องอภิญญา และที่สำคัญที่สุดคือพลังบุญจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั่วทั้งอนันตจักรวาลที่เสด็จมาโปรด เพื่อต้องการให้ผู้คนตื่นจากความฝัน และตำราที่อ่านและที่มักคิดเอง เออเอง ฉันแน่ ฉันเก่ง ฉลาดกว่าใคร ให้รู้จักว่าสิ่งที่พระพุทธองค์ทรงสอนนั้นที่ถูกต้องนั้นเป็นอย่างไร พิสูจน์ได้หรือไม่ และให้ผลฉับพลันทันทีเป็นอย่างไร ทำอย่างไร

เมื่อปรากฏการณ์ต่างๆที่เกิดขึ้นทั้งในและนอกบ้านสวนพีระมิดโดยท่านอาจารย์อุบลได้แสดงกฏแห่งกรรมและพิสูจน์คำสอนที่อยู่ในพระไตรปิฏกให้ทุกคนได้เห็นด้วยกายและใจของตนเอง และหลายๆท่านที่ไม่เคยเห็นมาก่อนจึงตกใจ แปลกใจ อัศจรรย์ใจ ว่ามีอย่างนี้ในโลกนี้ด้วยเหรอ ผู้คนจึงหลั่งไหลมาพิสูจน์อานุสาสนีปาฏิหาริย์ที่เกิดขึ้นอย่างมากมาย และสุดท้ายต่างยอมรับว่า "ทุกสิ่งเกิดแต่เหตุ เมื่อดับเหตุ ผลก็ดับ" ได้ฉับพลันทันที อย่างที่พระพุทธองค์ทรงสอนทุกประการ

ดังนั้นหากท่านใดที่เป็นชาวพุทธหรือผู้มีปัญญาอย่างแท้จริง ย่อมทำใจเป็นกลางและพิสูจน์ปรากฏการณ์ต่างๆที่เกิดขึ้นอย่างเป็นรูปธรรม ไม่ใช่เชื่อเลย หรือไม่เชื่อเลย นั่นคือ คนไม่ใช้ปัญญาหรือคนโง่งมงาย หากพิสูจน์แล้วเห็นผลชัดเจนแล้ว ยังไม่เชื่อก็ชื่อว่า โง่ งมงาย เช่นเดียวกัน ซึ่งการที่ท่านเชื่อหรือไม่เชื่อนั้น ท่านอาจารย์อุบลไม่ได้มีความทุกข์แต่ประการใด แต่ใครล่ะที่จะเป็นทุกข์? ลองพิจารณากันดูเอง

จึงเห็นได้ว่า ความทุกข์ทั้งหลายในชีวิตของเรา ไม่ว่าความเจ็บป่วย ความทุกข์ทางจิตใจ และปัญหาโรคร้าย และโรคอื่นๆ ตลอดจนทุกข์ต่างๆในชีวิตเกิดจาก วิบากกรรมที่แต่ละคนได้สร้างไว้ ทำให้จิตวิญญาณของเจ้ากรรมนายเวรต่างมาเกาะอยุ่ในธาตุทั้ง 6 คือ ดิน น้ำ ลม ไฟ อากาศธาตุ วิญญาณธาตุ และคอยสร้างความทุกข์ เจ็บปวดในรูปแบบต่างๆที่เรากำลังเผชิญอยู่เพื่อเอาคืนในสิ่งที่เราได้กระทำต่อเขาไว้

"บุญ" เท่านั้นคือทางออกและทางรอด แต่บุญอะไรล่ะที่จะเป็นที่พอใจของเจ้ากรรมนายเวรทั้งหลาย นอกจากบุญพระกรรมฐาน และบุญบารมีของสิ่งศักดิ์สิทธิ์ระดับสูงสุดทุกๆพระองค์ แต่การที่จะพ้นทุกข์อย่างถาวรนั้นเราต้องรู้ว่ากรรมใดส่งผลให้เราเป็นเช่นนี้ ต้องสำนึกและไม่กลับไปทำอีก จึงจะเป็นการปิดอบายภูมิต่างๆได้อย่างถาวร ซึ่งก็คือ อย่างน้อยทุกคนต้องเป็นพระโสดาบัน ขึ้นไปจึงจะปลอดภัยจากอบายภูมิต่างๆและมุ่งหน้าสู่พระนิพพานในชาตินี้ได้อย่างแน่นอน หากตั้งใจจะไปจริงๆ

**สิ่งที่ต้องเตรียม**
เตรียมน้ำคนละ 1 ขวด (ขนาดพอดี)

ท่านที่จะร่วมกิจกรรมขอให้ลงทะเบียนโดยแจ้ง
ชื่อ สกุล อำเภอ จังหวัด ประเทศ
ปัญหาที่ต้องการบำบัดความยากจนที่มีอยู่ เช่น นอนไม่หลับ/ ค้าขายไม่ดี /หนี้สิน10ล้าน /รายจ่ายมากกว่ารายรับ /หรืออื่นๆ

เวลา 19.00 น. ขอให้ทุกท่านรายงานตัว โดยเขียน ชื่อ สกุล พร้อมกับคำว่า พร้อมแล้วครับ/ค่ะ เช่น เกรียงไกร สุขสบาย พร้อมแล้วครับ

ลิงค์สำหรับรับชมการถ่ายทอดสด เวลา 19.30 น. กดดูได้ที่นี่
http://www.baansuanpyramid.com/index.php?lay=show&ac=article&Id=539569328

*******************************
บัญชีสำหรับโอนเงินทำบุญแด่เจ้ากรรมนายเวร ด้วยรหัสเจ้ากรรมนายเวร 99 หลังจากได้รับความสุขจากธาตุทิพย์จากแดนนิพพาน
สามารถชำระหนี้สงฆ์ หนี้แผ่นดิน ด้วยรหัสเจ้ากรรมนาย99
และสำหรับผู้ที่ประสงค์ต้องการทำบุญตามกำลังศรัทธาเมื่อได้รับความสุขจากธาตุทิพย์จากแดนนิพพาน

--------------------------------------------------
ชื่อบัญชี นางอุบล ศุภาเดชาภรณ์ ธนาคารกรุงเทพ สาขาบ้านนา
บัญชีออมทรัพย์ เลขที่บัญชี 305-7-02164-8
--------------------------------------------------
เจ้ากรรมนายเวรหรืออาการละ 99+1 บาท เช่น ดีขึ้นหรือหาย 3 อาการต้องชำระ 3x(99+1)=300 บาท เป็นต้นhttps://www.facebook.com/Baansuanpyramid/photos/a.402845129772673.89761.132865910103931/688302574560259/?type=1&theater <<<<<< สมัครร่วมกิจกรรมได้ที่นี่   
 4,272 

  แสดงความคิดเห็น


RELATED STORIES
จีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย