ศุกร์ 26 ต.ค. ช่อง 3 ขอเชิญฟังธรรมะ หลวงพ่อปราโมทย์ ปาโมชฺโช

 Chadej    18 ต.ค. 2555

ขอเชิญร่วมปฏิบัติและฟังธรรม
“วิถีแห่งจิต”
โดย หลวงพ่อปราโมทย์ ปาโมชฺโช
สวนสันติธรรม อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี

วันศุกร์ที่ 26 ตุลาคม 2555
เวลา 18.00 – 19.30 น.
ณ ห้องประชุมชั้น 8 อาคารมาลีนนท์ทาวเวอร์ 2
ถนนพระราม 4 คลองเตย กรุงเทพมหานคร

กำหนดการ
17.00 – 17.50 น. ลงทะเบียน
17.30 – 17.50 น. ผู้เข้าร่วมงานพร้อม ณ ห้องประชุมชั้น 8
18.00 – 19.30 น. ธรรมปฏิบัติและธรรมบรรยาย
19.45 น. จบงาน / ผู้ร่วมงานเดินทางกลับโดยสวัสดิภาพ

ผู้เข้าร่วมงานจะได้รับหนังสือ 1 เล่ม “วิถีแห่งความรู้แจ้ง” หรือ “นาทีทองในสังสารวัฏ เล่ม 1”
และ ซีดี MP3 เทศนาธรรมที่อเมริกา 1 แผ่น
(หนังสือและซีดีมีจำนวนจำกัด)

ติดต่อเพื่อลงทะเบียนได้ที่ 02-262-3333 ต่อ 1046, 1064
หรือที่ www.phuttha.com
โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น

   


ที่มา : www.phuttha.com


เป็นรายการที่ดีมาก เคยฟังธรรมะของท่านในMP3 ทำให้ใจเย็นลงมากเลยค่ะ


• เพลง พระพุทธเจ้า 5 พระองค์

• การปฏิบัติธรรม - เข้าใจทิศ6

• การปฏิบัติเอาอย่างแม่โคเลี้ยงลูกน้อย - หลวงตาณรงค์ศักดิ์ ขีณาลโย

• วันธรรมสวนะ แรม ๘ ค่ำเดือน ๗ ** วันอัฏฐมีบูชา **

• "บาปบุญ ถ้าใจไม่คิด ไม่มี" (หลวงปู่เหรียญ วรลาโภ)

• 480223 เวียนเทียนวันมาฆบูชา โดยสมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์ (ป. อ. ปยุตฺโต)

RELATED STORIES
จีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย