ธรรมะไทย เปลี่ยนแปลงระบบเว็บบอร์ดอีกครั้ง

 Webmaster    

เว็บไซต์ธรรมะไทย โดยคุณล้วนชาย ว่องวานิช ได้ดำเนินการนำธรรมะมาเผยแผ่สู่สาธารณชนในรูปแบบที่ทันสมัยทันต่อเหตุการณ์นั่นคือ การนำธรรมะเข้าสู่ระบบ Internet เมื่อสิบกว่าปีที่แล้ว จากที่มีผู้เข้ามาชมเฉลี่ยในแต่ละวันประมาณ 100-200 คนต่อวัน มาจนบัดนี้ผู้ชมในแต่ละวันเพิ่มขึ้นหลายพันคนต่อวัน บางวันถึงหมื่นคน ทำให้ระบบต่างๆ ที่ใช้มานานไม่สามารถรองรับจำนวนผู้ชมจำนวนมากได้ จึงได้มีการเปลี่ยนแปลง เพื่อให้รองรับกับจำนวนผู้ชมที่มากขึ้น


การเปลี่ยนเปลี่ยนแปลง ณ วันนี้ คือเว็บไซต์ธรรมะไทย มี Server เป็นของตนเองเพื่อใช้เก็บข้อมูลที่เพิ่มมากขึ้น ทั้งจากการพัฒนาของตัวเว็บเองและจากระบบ "สมาชิกอาสาพัฒนาเว็บ" ที่ทำให้ข้อมูลของศาสนาและธรรมะ ได้เพิ่มขึ้นเพื่อเป็นประโยชน์ต่อสาธารณชนดังกล่าว

ทีมงานธรรมะไทยก็ได้ทำการเปลี่ยนระบบการสนทนาปัญหาธรรมะ หรือระบบเว็บบอร์ดเดิม ให้ทันต่อเหตุการณ์มาเป็นดังนี้ ... สมาชิกฯ ท่านใดมีปัญหาการใช้งานสามารถติดต่อสอบถาม หรือพบปัญหาอุปสรรค แจ้งมาได้ที่ เว็บมาสเตอร์ธรรมะไทยครับ ขอบคุณมากครับ

ดีครับ...เห็นด้วยทุกประการและดีใจด้วยกับการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง
ขออนุโมทนาทุกท่านค่ะ


ขอขอบคุณและอนุโมทนาสาธุด้วยครับ
สุภโพธิ


เป็นพระคุณอย่างยิ่งครับ ขออนุโมทนาที่ได้เปิดโอกาสให้ได้ศึกษาธรรมครับ


สาธุ สาธุ สาธุ ขอนุโมทนาบุญด้วยนะครับ


มงคลที่ ๑๘.ทำงานที่ไม่มีโทษ

๏ งานรับจ้าง ล้างชาม ก็ตามเถิด
หากไม่เกิด โทษทัณฑ์ นั่นสดใส
เมื่อได้ช่อง ต้องจำ กระทำไป
ได้กำไร ทุกทาง ไม่ว่างงาน.


 4,113 

  แสดงความคิดเห็น


RELATED STORIES
จีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย