บุญเป็นเจ้าภาพปูพื้นกระเบื้องศาลาหอฉัน

 phraedhammajak  

บุญส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ ปรับปรุงหอฉัน เดิมเอาเสื่อน้ำมันปูไว้ หมากัดขาดหมดซื้อมาเปลี่ยนหลายรอบ จึงเห็นว่าเพื่อความสะอาดจะทำการปูพื้นกระเบื้อง จึงขอเชิญชวนได้ร่วมบุญกันสนับสนุนงานพระพุทธศาสนา เป็นเจ้าภาพปูพื้นหอฉัน ตารางเมตรละ 500 บาท จำนวน 95 ตารางเมตร หรือตามกำลังศรัทธา งบประมาณ 47,500 บาท เชิญร่วมบุญได้ที่
ณ สำนักปฏิบัติธรรมแพร่ธรรมจักร บ้านน้ำพุ หมูที่ 3 ต.บ้านกวาง อ.สูงเม่น จ.แพร่ 54130 โทร 0892137759
หรือ เลขที่บัญชี 981-0-52153-7 ธนาคารกรุงไทย ชื่อบัญชี พระกฤษกร กิตติปญโญ
อานิสงส์ของการสร้างโรงครัวถวายวัด
ส่งผลให้เกิดภพชาติใดก็ไม่อดอยากหิวโหย มีของกินของใช้ไม่ขาดแคลน อยู่ที่ไหนก็มีแต่ความอุดมสมบูรณ์ พรั่งพร้อมด้วยทรัพย์สมบัติมีกินมีใช้ตลอดปีตลอดชาติ ไปที่แห่งใดก็ปลอดภัย อิ่มจิต อิ่มใจ อิ่มกายมีหน้าตาผ่องใส
แก้กรรม ให้กับผู้ที่เกิดมาชาตินี้ ไม่ค่อยพอมีพอใช้ อดมื้อกินมื้อ หาเช้ากินค่ำ ทำเท่าไหร่ก็ไม่เหลือเก็บ หรือแม้แต่พวกที่ไม่ค่อยมีเวลาใส่บาตรตอนเช้า การที่เราทำโรงครัวให้กับวัดก็เหมือนกับการที่เราได้ใส่บาตรทุกวัน
🌻#อานิสงส์การสร้างอาคารหอฉัน เพื่อสำหรับพระภิกษุสงฆ์ได้ใช้เป็นสถานที่พิจารณารับการถวายและฉันภัตตาหารเช้าร่วมกัน #นับว่าเป็นการสร้างความเป็นสิริมงคลให้กับตนเองอย่างสูงสุดโดยไม่มีประมาณ
.
✅1. ได้ดวงตาเห็นธรรม และบรรลุมรรคผลนิพพานโดยง่าย
✅2. ด้วยอำนาจแห่งบุญนั้นได้บันดาลให้ท่านไปเกิดในสวรรค์
✅3. ได้เกิดเป็นมนุษย์ จะอุดมสมบูรณ์ทุกอย่าง มีชื่อเสียงเกียรติยศไปทั่วทุกทิศ
✅4.ส่งผลให้เกิดภพชาติใดก็ไม่อดอยากหิวโหย มีของกินของใช้ไม่ขาดแคลน
✅5.อยู่ที่ไหนก็มีแต่ความอุดมสมบูรณ์ พรั่งพร้อมด้วยทรัพย์สมบัติมีกินมีใช้ตลอดปีตลอดชาติ
✅6.ไปที่แห่งใดก็ปลอดภัย อิ่มจิต อิ่มใจ อิ่มกายมีหน้าตาผ่องใส
✅7.เป็นการแก้กรรม ให้กับผู้ที่เกิดมาชาตินี้ ไม่ค่อยพอมีพอใช้ อดมื้อกินมื้อ หาเช้ากินค่ำ ทำเท่าไหร่ก็ไม่เหลือเก็บ
✅8.สำหรับผู้ที่ไม่ค่อยมีเวลาใส่บาตรตอนเช้า การที่เราทำโรงครัวให้กับวัดก็เหมือนกับการที่เราได้ใส่บาตรทำบุญทุกๆวัน


• เร่งด่วน เจ้าภาพถวายถังเก็บน้ำอุปโภคบริโภควัดแทนใบเดิม

• ๖๕.ปางโปรดองคุลิมาลโจร

• ขอเชิญทุกท่านเข้าพรรษาทำบุญให้กับตัวเองทุกวัน

• เวลารับโทษจากบาปมันทรมาน : หลวงปู่คำสุข ญาณสุโข

• อานาปานสติ 1/2 โดย พระอาจารย์สมภพ โชติปัญโญ
Ralated Storyจีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย