" เรื่อง จะทำอย่างไรกับวิกฤติการเมืองวันนี้ " โดยพระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ.ปยุตโต)

 nuunidjaa  

เชิญฟัง พระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ. ปยุตฺโต) ตอบพระใหม่
เรื่อง จะทำอย่างไรกับวิกฤติการเมืองวันนี้http://www.oknation.net/blog/chao/2008/09/09/entry-1อนุโมทนาบุญคุณเสดพีร์ ที่บอกกล่าวเจ้าค่ะและจะหาฟังได้ที่เว็บธรรมะไทยหน้า "เสียงธรรม"
ในบล็อค "พระพรหมคุณาภรณ์" ได้ในเร็วๆนี้เจ้าค่ะ

http://dhammathai.org/sounds/dhammapidok.php


หากผู้ใดต้องการเผยแพร่ แจ้งที่อยู่ไว้นะคะ
ดิฉันจะจัดส่งให้ค่ะ

หนูนิด


• ความกลัวเปรียบเสมือนเงาของความรัก...พุทธศาสนาสอนให้เรารักด้วยปัญญา สำนึกในความไม่แน่นอนของชีวิตของตนและคนรอบข้างอยู่เสมอ ปัญญาเกิดขึ้นความกลัวก็น้อยลง ความกลัวน้อยลงความโกรธก็น้อยลง ความโกรธน้อยลงจิตจะมีความพร้อมเพื่อทำสิ่งที่ดีที่สุดในแต่ละเหตุการณ์

• 📜ขายที่ดินเปล่า 60 ไร่ (มีโฉนด) ราคาไร่ละ 3 แสนบาท บ้านแดนพนา ต.พญาแก้ว อ.เชียงกลาง จ.น่าน

• ๒๐.ปางฉันผลสมอ

• อานาปานสติ 16 ขั้น ตอนที่ 10-18

• การ์ตูนธรรมะ
Ralated Story
จีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย