" เรื่อง จะทำอย่างไรกับวิกฤติการเมืองวันนี้ " โดยพระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ.ปยุตโต)

 nuunidjaa    

  เชิญฟัง พระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ. ปยุตฺโต) ตอบพระใหม่
เรื่อง จะทำอย่างไรกับวิกฤติการเมืองวันนี้  


http://www.oknation.net/blog/chao/2008/09/09/entry-1 อนุโมทนาบุญคุณเสดพีร์ ที่บอกกล่าวเจ้าค่ะ   และจะหาฟังได้ที่เว็บธรรมะไทยหน้า "เสียงธรรม"
ในบล็อค "พระพรหมคุณาภรณ์" ได้ในเร็วๆนี้เจ้าค่ะ 
http://dhammathai.org/sounds/dhammapidok.php


 หากผู้ใดต้องการเผยแพร่ แจ้งที่อยู่ไว้นะคะ
ดิฉันจะจัดส่งให้ค่ะ

หนูนิด 
ขอเชิญรับฟังเสียงธรรมบรรยาย เรื่อง "จะทำอย่างไรกับวิกฤตการเมืองวันนี้" ได้แล้วครับ

>> http://dhammathai.org/sounds/dhammapidok.php
 3,870 

  แสดงความคิดเห็น


RELATED STORIES
จีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย