งมงายตรงไหน ขึ้นอยู่กับว่าเรามีปัญญาหรือเปล่า?

 prommasit  

งมงายตรงไหน ขึ้นอยู่กับว่าเรามีปัญญาหรือเปล่า?

เทพทันใจ ศักดิ์สิทธิ์จริงไหม? งมงายไหม?

คนพม่าอยากได้เงินจึงมาทำงานที่เมืองไทย แต่ในทางกลับกัน คนไทยอยากสมหวังอยากได้เงิน กลับไปขอพรกับเทพทันใจของพม่า ถ้าเทพทันใจศักดิ์สิทธิ์จริง ดลบันดาลได้จริง เมืองไทยคงไม่มีคนพม่า จริงไหม?

ตอบว่า คนเรามีชะตากรรม มีภาวะของกรรม ประเทศหรือสังคมต่างๆ ก็มีจังหวะชีวิต จังหวะของชะตา

คนเราอย่าไปหยิ่งทนงว่าชะตาของเราจะดีตลอด เราจะต้องยอมรับในชะตา ยกตัวอย่าง ทำไมเราจะต้องมีพระแก้วมรกต ทำไมต้องมีหลวงพ่อโต หลวงพ่อทอง หลวงพ่อโสธร หลวงพ่อบ้านแหลม หลวงพ่อวัดไร่ขิง ฯลฯ ก็ได้นะสิ มันเป็นไปไม่ได้

แต่ละที่มันมีแต่ละเวลา แต่ละวาระ คนเราอย่าไปหยิ่งทนงว่าตอนนี้ชะตาเราดีไม่ต้องไปพึ่งพาอะไร อย่าหลงผิด


พิธีกรรม งมงายไหม?

วัดท่าไม้ ประกอบพิธีกรรมทางพุทธไหม?

การประกอบพิธีกรรมทางพุทธ พระพุทธเจ้าท่านประทานอนุญาตให้อยู่แล้ว เขาใช้วิธีพิธีกรรมทางพุทธ เพราะว่าเขาใช้วิชามาร เดรัจฉานวิชา จึงมาเปลี่ยนเป็นคิดแบบวิถีพุทธ แล้วมันผิดตรงไหน เพราะว่าเขาใช้อาถรรพ์มนต์ดำมา แล้วเรามาแก้ไสยศาสตร์มนต์ดำเขาด้วยวิธีสายขาว สายพุทธ เกิดความคิดที่เป็นสัมมา เป็นวิถีพุทธ ไม่ดีตรงไหน ผิดตรงไหน

เราต้องรู้ว่าเขาใช้วิธีอะไร ใช้วิธีของพระพุทธเจ้าปรับเปลี่ยนวิธีคิดของเขา ยกตัวอย่าง ในครั้งสมัยพุทธกาล พระพุทธเจ้ายังต้องเข้าไปหาพราหมณ์ที่มีความคิดที่ผิด พระองค์ยังต้องอาศัยไปพูดคุย สนทนา แล้วให้เขากลับตัวมานับถือพระพุทธเจ้า และพระมหาโมคคัลลานะก็เข้าไปยังลัทธิต่างๆ ให้หันกลับมานับถือพระพุทธศาสนา เป็นต้น แล้วปัจจุบันเราใช้วิธีการอย่างนี้ มันผิดตรงไหน

สำคัญอยู่ที่ว่า วัดท่าไม้ใช้วิธีการอย่างไร

ถ้าถามว่า ทำไมต้องมีพิธีอาบน้ำมนต์? ก็เพราะว่าจะต้องมีการชำระร่างกายให้สะอาดแล้วค่อยมารับของดี

ไม่ชำระร่างกายก่อนได้ไหม? ก็ไม่ได้ ทุกคนย่อมมีวิธีแตกต่างกันไป มีวิธีของเขา ยกตัวอย่าง ทางพระสงฆ์ไม่นุ่งห่มผ้าจีวร แล้วไปทำวัตรเช้า-เย็น จะได้ไหม? ก็ไม่ได้ นี่แหละ เช่นเดียวกัน แต่ละคนย่อมมีวิธีที่แตกต่างกันไป

คนเราต้องเคารพซึ่งกันและกัน เขามีกติกา หรือมีวิธีการต่างๆ

ฤกษ์-ยาม งมงายไหม?

บางวัด บางสำนักให้ฤกษ์งาม ยามดี ขึ้นเสาเอก เป็นต้น ถูกต้องไหม?

วัดท่านสอนอย่างนี้ตามพระพุทธเจ้าถูกต้องแล้ว พระพุทธเจ้าตรัสว่า อย่าไปเชื่องมงายกับสิ่งที่เป็นฤกษ์เหล่านี้ แต่พระพุทธเจ้าทรงตรัสไหมว่าให้ถืออะไร

พระไตรปิฎก ไทย (ฉบับหลวง) เล่มที่ ๒๐ สุตตันตปิฎก อังคุตตรนิกาย เอก-ทุก-ติกนิบาต หน้าที่ ๒๘๖ ข้อที่ ๕๙๕ กล่าวว่า สัตว์ทั้งหลายประพฤติชอบในเวลาใด เวลานั้นชื่อว่าเป็นฤกษ์ดี มงคลดี สว่างดี รุ่งดี ขณะดี ยามดี และบูชาดีในพรหมจารีบุคคลทั้งหลาย.."

ถูกต้องแล้ว เวลานี้คุณต้องทำดี คุณทำดีถึงจะได้ดี เช่น ณ เวลา ๙ โมงคุณทำตัวให้ดี ทำจิตใจให้ผ่องใส ทำจิตใจให้ดี ระลึกถึงแต่พระพุทธเจ้าสิ่งนั้น ณ เวลา ๙ โมงนั้นคือฤกษ์ดีของคุณ แล้วอย่างนี้มันผิดตรงไหน?

แล้วทำไมเราต้องมาดูฤกษ์ด้วย เพราะว่าจะต้องมีการกำหนดว่าเวลานั้นคุณจะต้องทำดีเป็นพิเศษ สิ่งนั้นก็จะเป็นฤกษ์ดีของคุณ แล้วมันผิดตรงไหน?

ทำไมถึงไม่ทำเวลานั้นเลย ทำไมถึงต้องทำเวลานี้?

แล้วทำไมพระอาทิตย์ไม่เกิดเที่ยงคืน แสดงว่าข้างในเขามีศาสตร์ แล้วทำไมเราถึงปฏิเสธพระอาทิตย์ เรานับถือพระพุทธเจ้าแล้วไม่ต้องยุ่งกับพระอาทิตย์ใช่ไหม? แน่ได้หรือไม่

พระอาทิตย์ก็ต้องหมุนโคจรไปตามดวงอาทิตย์

พระอาทิตย์ก็มีวิถีของอาทิตย์ เราจึงเอาวีถีการโคจรตรงนี้มาบวกวิถีพุทธเข้าไป มันผิดตรงไหน คุณปัญญาอ่อนต่างหากที่ไม่เข้าใจ


คนเรา...ทำชั่วได้ทุกนาที พอจะทำดีต้องดูฤกษ์ยาม?

ไม่ใช่เลย เพียงแต่ว่าเราทำดีตรงนี้ เป็นการทำดีพิเศษ คุณทำชั่วทุกนาทีแต่คุณทำชั่วตลอด เสมอกันไหม? ๑๐ ชั่วโมงเราทำชั่วเสมอกันไหม? ก็ไม่เสมอกัน บางเวลาเราทำชั่วมากกว่าปกติ บางเวลาทำชั่วน้อยกว่าปกติ ก็เหมือนกัน ในเมื่อเราจะถือว่าเป็นฤกษ์ อันนั้นถือว่าเป็นการเริ่มต้นขอให้ทำดีเป็นพิเศษ แล้วอย่างนี้มันผิดตรงไหน? หรือว่าเราจะบอกว่าเราทำชั่วสม่ำเสมอ? เลยไม่มีขึ้นลง? แต่ถ้าหากตอบว่าไม่มีการขึ้นลง แสดงว่าขาดพระไตรลักษณ์ (อนิจจัง ทุกขัง อนัตตา) จบเลย จะต้องเคลื่อนอยู่ตลอด ไม่มีคำว่าเสมอ

บางคนบอกว่า เราทำดีเวลาไหนก็ดีเวลานั้น

ถูกต้อง ทำได้แค่ไหน ก็แค่นั้น คุณทำดีดีแค่ไหน คุณก็ได้ดีแค่นัั้น

ทำไมถึงไม่พูดว่า คุณเวลาไหนทำดีแค่ไหน ก็ได้แค่นั้น

จะดีหรือจะชั่วขึ้นอยู่กับฟ้าดินด้วยเหรอ?

ถามว่าเราอยู่ภายใต้ฟ้าดินไหม? ฟ้าดินจะมีอิทธิพลให้เราได้ทำดีทำชั่วไหม? สมมติว่า เราไปอยู่ทะเลทรายอดยากไม่มีอะไรจะกิน ถ้าเจออะไรที่สามารถกินได้เราก็จะกิน หนีไม่พ้นธรรมชาติฟ้าดินหรอก เราไม่ใช่อรหันต์ทุกคน

เรายอมรับว่าพระอาทิตย์ส่องแสงสว่างตอนกลางคืนได้ไหม?

ก็ไม่ได้ ต้องออกกลางวัน แล้วจะมาบอกว่าฉันไม่รู้ ฉันทำดีก็จะต้องได้ดีอย่างนี้

หนีความจริงไปหมด เอาแต่ความจริงของตนเอง แม้แต่พระพุทธเจ้ายังต้องอยู่ภายใต้พระอาทิตย์ แล้วเราจะไปปฏิเสธฤกษ์ ยาม ได้ยังไง

ฤกษ์ยาม ก็คือ เวลาของธรรมชาติที่หมุนเวียน

เป็นเพราะว่า เราแปลฤกษ์ยามผิด อะไรคือฤกษ์? อะไรคือยาม? กลางวันของพระอาทิตย์ กลางคืนของพระจันทร์ นี่แหละ มันหมุนเวียนกันไป เราจะไปปฏิเสธธรรมชาติอย่างนี้ได้ไหม? เราแน่แค่ไหนที่จะไปปฏิเสธธรรมชาติของพระจันทร์และพระอาทิตย์ เราไม่สามารถปฏิเสธความจริงของธรรมชาติได้ นี่แหละคือฤกษ์ยาม

ทำไมเวลาพระอาทิตย์จะตกดิน แล้วนกถึงบินกลับรัง แล้วถามว่า นกที่อยู่ในยุโรปจะบินกลับรังไหม? ก็ไม่ได้บินกลับรัง แต่กำลังจะบินออกจากรัง เพราะว่าฟ้าดินกำลังขึ้น นี่แหละ เป็นฤกษ์ยามในพื้นที่ของเขา และฤกษ์ยามในพื้นที่ของเราจึงไม่เหมือนกัน ถ้าจะบอกว่า ตอนนี้กลางคืนฉันจะทำงาน สลับเวลากัน ก็จะวุ่นวายไปหมด

ฤกษ์-ยาม ก็คือ การหมุนเวียนของธรรมชาติ กาลเวลาของธรรมชาติ

เวลาพระอาทิตย์ตกดิน เราก็จะกลับบ้านกัน พระอาทิตย์ขึ้นเราก็จะไปทำงานออกจากบ้านกัน แม้แต่สัตว์พระอาทิตย์ตกดินก็ยังกลับบ้านเลย

ขนาดพระพุทธเจ้ายังหนีออกจากธรรมชาติไม่ได้ แล้วเรารุ่นอะไรจะทำได้เหรอ

ปีชง (冲) งมงายไหม?

มีการสอนว่ามีปีชง แต่พระพุทธเจ้าสอนสุขทุกข์เกิดจากการกระทำ?

เราต้องแปลคำว่า "ปีชง" (冲chōng) ให้ถูกต้อง เพราะว่าแปลคำว่า "ปีชง" ไม่ถูกเอง เราอย่ามีซี้ซัววิจารณ์

บางคนบอกว่า ปีชงไม่มีหรอก ชงกันขึ้นมาเอง สร้างกันขึ้นมาเอง สมมติกันขึ้นมาเอง ดีหรือชั่วไม่ได้อยู่ที่วันเดือนปี มันอยู่ที่การกระทำของเรา?

เราชงไม่มี แต่ปีชงอยู่ในจิตใจของทุกคน หมายความว่า สมมติว่า เราเคยถูกของแหลมแทง แล้วเรากลัวความแหลมไหม? นี่แหละปีชง เราแปลไม่เป็นเอง

"ชง" ก็คือสิ่งที่เราปฏิฆะขัดเคืองอยู่ในใจของเรา เป็นวิบากกรรมของเรา ถ้าเราถูกงูกัด แม้แต่เชือกบางทีก็ยังกลัวเลย บางคนเจอใส้เดือน จิตใจเหมือนกับเจองูพิษ นี่แหละ เป็นปีชงของเขา

วิธีแก้ ยกตัวอย่าง ถ้าเรากลัวงู เราก็จะต้องทำดีกับงู แล้วเราจะหายชงไหมล่ะ? ถ้าเราไม่เข้าใจว่าชงคืออะไร แล้วเรามาวิจารณ์ว่าเขาทำไม่ได้เป็นอย่างนั้นอย่างนี้ บางคนก็ว่า มันเป็นเดียรัจฉานจะไปดีกับมันทำไม? นี่แหละเข้าใจผิดแล้ว ยกตัวอย่างบางคนตกใจกับความมืด แล้วเราจะทำให้เขาหายกลัวได้ยังไง? เราจะต้องไปเติมน้ำมันตะเกียงให้สว่างไหม? เราสว่างไว้แล้วเราจะกลัวไหม? เราจุดเทียนขึ้นมา แล้วเกิดความสว่าง นี่แหละแก้ปีชง เราชงความมืด ถ้ามีความสว่างเราก็หายกลัว

ปีชงเฉพาะกิจ เฉพาะบุคคล เป็นปัจเจกบุคคล แก้ความคิดของเขา แก้จิตของเรา แก้วิบากกรรมของเขา

พระพุทธเจ้าสอนให้ดูบัวมีตั้ง ๔ เหล่า เพราะว่าแต่ละคนมีวิบากไม่เหมือนกัน


วัดพุทธเป็นอเทวนิยม แต่ทำไมสอนไว้เทพ

วัดเป็นของศาสนาพุทธ ปฏิเสธเทพ เป็นอเทวนิยม แต่ดันสอนให้คนไหว้เทพได้อย่างไร?

พระพุทธศาสนาเป็นอเทวนิยม แต่ไม่ได้ปฏิเสธเทพ ต้องแปลให้ถูกต้อง ไม่นิยมเทพ แต่ไม่ได้ปฏิเสธเทพ แสดงว่าเทพต้องมีอยู่ เพราะว่ามีคำว่า "นิยม" กับ "ไม่นิยม" ถ้าไม่มีสิ่งใดอยู่แล้วจะมีนิยมกับไม่นิยมได้อย่างไร แสดงว่าสิ่งนั้นมีอยู่ แต่ไม่นิยมนะ เหมือนกับเหล้ามีอยู่ แต่เขาชอบดื่มเหล้า แต่เราไม่ชอบดื่มเหล้า แต่ไม่ใช่ว่าเหล้าไม่มี เข้าใจหรือยัง

พระพุทธเจ้าไม่เคยปฏิเสธว่าไม่องค์เทพไม่มี ถ้าพระพุทธเจ้าปฏิเสธองค์เทพ ทำไมในพุทธประวัติถึงต้องมีพระอินทร์มีดีดพิณให้ฟัง

พระพุทธเจ้าสอนให้คนไหว้เทพ ไว้อย่างถูกต้อง ไหว้อย่างสัมมาทิฏฐิ ผิดตรงไหน เคารพอย่างถูกต้อง เหมือนกับเหล้า ถ้าเราเข้าใจเหล้า เราเอาเหล้าไปดองยาได้ไหม? เอามานวดได้ไหม? นี่แหละ การสอนจะต้องสอนให้เข้าใจอย่างถูกต้อง มันผิดตรงไหน

องค์พ่อพิฆเณศเทพแห่งความสำเร็จ ขอให้จงสำเร็จ ถ้าอย่างนั้นขอรางวัลที่ ๑ สักใบได้ไหม?

องค์พ่อพิฆเณศให้เขาก็แปลกสิ!! ท่านมีท่านไม่ให้เขาหรอก เพราะเขายังไม่นับถือเลยจะไปให้ได้อย่างไร คุณมีสิทธิ์หรือเปล่า ยกตัวอย่าง ไอ้ดำด่าเขาทั้งวัน แล้วจะให้ไอ้ดำไปช่วยจะได้ไหม? เพราะด่าฉันอยู่ทุกวัน

เขาห้ามไม่ให้เอาเทวรูปศาสนาอื่นมาไว้ในวัดไม่ใช่หรือ?

พระพุทธเจ้าห้ามหรือไม่นั้นไม่มีในพุทธประวัติ แต่พระพุทธเจ้าเอ่ยถึงพระอินทร์ ถ้าอย่างนี้ก็จบแล้วแค่นี้ คุณไปตีความเอาเอง

มีคนบอกว่า องค์พ่อพิฆเณศเป็นเทวดาหัวช้าง ตัวเป็นคนไปไหว้มนุษย์ครึ่งสัตว์ มันจะประเสริฐอะไร มนุษย์ครึ่งสัตว์มันจะเป็นได้อย่างไร ตัวเป็นคน หัวเป็นช้าง มันจะอยู่ได้อย่างไร เลือดข้างกับเลือดคนมันเข้ากันได้ที่ไหน ประสาทช้างกับประสาทคนมันเข้ากันได้อย่างไร มันเรื่องนิยาย นิยายของแขก แขกเขามีนิยายเยอะ เราไปรับเอามาด้วยความโง่ ความงมงาย พระมาสอนพุทธศาสนาไม่ได้ย้ำให้คนเข้าใจ?

คุณเข้าใจปริศนาธรรมที่ว่าคนครึ่งช้างนี้หรือไม่? คุณมีปัญญาเต็มหัวที่เป็นมนุษย์แต่ยังไม่มีความคิดมนุษย์

ความคิดของมนุษย์ก็คือ รู้จักแยกแยะแตกต่าง รู้จักสิ่งชั่วดี รู้จักใช้สิ่งที่ดีหรือไม่ดี ไม่ใช่ว่าไปเหมาเอาหมด มนุษย์ไม่รู้จักแยกแยะ มันไม่ต่ำกว่าสัตว์เดรัจฉานตัวหนึ่งเลย

ถามว่า มนุษย์ครึ่งสัตว์มันจะเป็นไปได้อย่างไร?

คุณรู้จักคำว่า "ปริศนาธรรม" ไหม? คุณรู้จัก "นิมิตหมาย" ไหม? คุณไม่ศึกษาปริศนาธรรม ไม่ศึกษานิมิตหมาย คุณก็จบ

มันนิยายของแขกนี่? ถ้าหากว่าสิ่งนั้นดีก็ควรเอา ภาษาไทยคุณมาจากไหน ถ้าไม่มีภาษาแขกอยู่ก็จะไม่มีภาษาไทย มันผสมผสานกันใช้อยู่ทุกวัน

เลขมงคล งมงายไหม?

เลขบางตัวบางคนถือว่าเป็นมงคล เช่น เลข ๔,๕ เป็นต้น แต่มงคลของพระพุทธศาสนาคือการทำดีตัวเลขคือสิ่งสมมติทางโลกเท่านั้นใช่ไหม?

แล้วเราจะพูดธรรมะอิทธิบาท ๔ ทำไม เอาคำว่า "๔" ออกดีไหม เขาก็ไม่รู้ว่ามันมี ๔ ข้อนะสิ นี่แหละ จะหาว่ามันไม่ดีได้อย่างไร มันอยู่ที่ว่าเราจะเอาไปใช้ยังไงต่างหาก

ถามว่า พุทธศาสนายึดปัญญาไม่ยึดศาสตร์ตัวเลข?

ถ้าไม่ยึดศาสตร์ตัวเลขแล้วจะมาพูดทำไมอริยสัจ ๔ อิทธิบาท ๔ ถ้าคุณแน่จริงคุณเลข ๔ ออกสิ ศีล "๕" เอาออกไหม? เห็นหรือยัง?

ชาวพุทธต้องไม่สู่สถานที่ ๑. อย่าไปหาหมอดู ๒. อย่าไปสำนักทรงเจ้าเข้าผี ๓. อย่าไปกราบไหว้สถานที่ศักดิ์สิทธิ์ที่งมงาย?

ตอบว่า สิ่งที่กล่าวมานี้ถูกต้อง แต่ถามว่าคุณอยู่ภูมิไหน? ถ้าเป็นภูมิบัวเหล่าที่ ๒ คุณจะกินข้าวไหม? ใครทำก็กินได้ใช่ไหม? ถ้าอิสลามจะกินไหม? ไก่ทอดอิสลามอร่อย ก็กิน นี่แหละ คนเราจะต้องดูภูมิ สิ่งแวดล้อมอยู่ตรงไหนทีละขั้นดีไหม เรายังไม่ทันไรจะโดดไปเป็นอรหันต์แล้ว

แม้แต่พระพุทธทาสที่ว่าแน่ที่สุด พอตอนหลังยังพูดคุยกับคริสต์ อิสลาม

ถามว่า ทำไมเราจะต้องไปหาหมอดู?

ตอบว่า เวลาเราปวดท้องทำไมต้องไปหาหมอ เราก็ต้องไปหาหมอ ก็เหมือนกัน ถ้าจิตใจเขาไม่ดีเขาถึงจะไปหาสิ่งที่ทำให้เขามีความมั่นใจขึ้น คุณให้ความมั่นใจเขาได้ไหม? ถ้าหากว่าพระท่านให้เขามั่นใจอย่างทั่วถึง เขาจะไปหาหมอดูไหม? ก็ไม่ไป ฉะนั้น ตำหนิตัวเองเถอะ เอาแต่อยู่วัดชื่อนั่นชื่อนี่ ทำไมไม่ลบชื่อวัดออกเหลือแต่คำว่า "วัด" อย่างเดียว

ถามว่า อย่าไปสำนักทรงเจ้าเข้าผี?

ตอบว่า ก็บอกแล้วว่าอยู่ในภาวะธรรมของเขา บุคคลคนนั้นเขาอยู่ภูมิไหน เขายังต้องเอาอาศัยภูมิตรงนั้น เช่น บางคนก็ยังต้องไปให้เขาเป่า ให้เขานวด ถึงจะหาย ทำไมไม่ไปโรงพยาบาลอย่างเดียว นี่แหละ ภูมิอย่างนั้น ภาวะอย่างนั้นก็ต้องให้เขา ถ้าไม่เช่นนั้นพระพุทธเจ้าไม่บอกว่าภูมิของบุคคลมีหลายเหล่า (ดอกบัวหลายเหล่า)

ถามว่า ทำไมต้องไปไหว้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ทำให้คนงมงาย

ตอบว่า งมงายในสิ่งที่ดีผิดตรงไหน

"งมงาย" แปลว่า สิ่งตรงนั้นศรัทธาเชื่อแล้วอยากทำตามอย่างยิ่งยวด

ฉะนั้น วิถีทางที่ถูกและตั้งใจทำอย่างยิ่งยวด จะดีหรือไม่ดี คุณไม่ทันไรไปตราหน้าว่างมงายเป็นสิ่งที่ไม่ดี

ถามว่า พระพุทธเจ้าระบุชัดว่า ต้องยึดพระพุทธ พระธรรม พระสงฆ์เป็นสรณะเท่านั้นถึงจะพ้นทุกข์?

ตอบว่า เขาไม่อยากพ้นทุกข์ เขาอยากแก้ทุกข์ก่อนไม่ได้เหรอ ถามว่า คุณกินข้าวแล้วไม่ต้องกินข้าวอีกต่อไป ฉันจะต้องกินข้าวก่อน กินแก้หิวก่อน มันผิดตรงไหน ฉันก็รู้อยู่ว่าพ้นทุกข์ไม่ได้ แต่อยากแก้ทุกข์

อย่างเช่น เวลานี้การบวชดีที่สุดไหม? ก็ดี แต่เวลานี้คุณมีเมีย มีลูกอยู่ ๓ คน แล้วคุณจะทำยังไง? คุณจะต้องหาอาหารให้เขาก่อน เลี้ยงดูเขาก่อนไม่ใช่เหรอ แล้วค่อยไปบวชไม่ใช่เหรอ แต่ถ้าคุณละทิ้งแล้วไปบวช คุณก็จะถูกกาหน้าว่าอะไร....

^_^ ..._/_... ^_^
ขอความเคารพ หากผู้รู้มีสิ่งชี้แนะ น้อมรับฟังเสมอ และขอความกรุณาแย้ง ชี้แจง ชี้แนะ แม้แต่ต้องการให้เพิ่มเติมสิ่งใด ก็ขอได้บอกกล่าวมา

อ.พรหมสิทธิ์ ทิพย์ธาดาวงศ์
เอื้อ-เกื้อ-กัน เป็นกัลยาณมิตรทุกขณะจิต• ถึงจะรู้ร้อยเรื่องพันเรื่อง ก็ไม่สู้รู้เรื่องดับทุกข์

• 74(18/03/64) เวลา 18.00 น. บรรยายธรรม โดย อ.ธรรมธีระ ธรรมมะพิสุทธิ์

• วัดวังผาแดง ต.นาสวน อ.ศรีสวัสดิ์ จ.กาญจนบุรี

• พระครูวิมลคุณากร (หลวงปู่ศุข) วัดปากคลองมะขามเฒ่า จ.ชัยนาท (2390 - 2466)

• ทวนกระแสจิตแก้นิมิต : หลวงปู่เหรียญ วรลาโภ
Ralated Storyจีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย