ศุกร์ 21 ก.ย. 2555 ช่อง 3 ขอเชิญฟังธรรม พระ ดร.อนิล ธมฺมสากิโย ณ อาคารมาลีนนท์ ถนนพระราม 4 คลองเตย

 Chadej    14 ก.ย. 2555

ขอเชิญร่วมปฏิบัติและฟังธรรม
“ส่องโลก ... ส่องธรรม”
โดย พระ ดร. อนิล ธมฺมสากิโย (ศากยะ)
ผู้ช่วยเลขานุการสมเด็จพระสังฆราช
และรองคณบดี คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย

วันศุกร์ที่ 21 กันยายน 2555
เวลา 18.00 – 20.00 น.
ณ ห้องประชุมชั้น 8 อาคารมาลีนนท์ทาวเวอร์ 2
ถนนพระราม 4 คลองเตย กรุงเทพมหานคร

กำหนดการ
17.00 – 17.50 น. ลงทะเบียน
17.30 – 17.50 น. ผู้เข้าร่วมงานพร้อม ณ ห้องประชุมชั้น 8
18.00 – 20.00 น. ธรรมปฏิบัติและธรรมบรรยาย
20.00 – 20.15 น. ถาม-ตอบ (ถ้ามี) / จบงาน
20.15 น. ผู้ร่วมงานเดินทางกลับโดยสวัสดิภาพ

ติดต่อเพื่อลงทะเบียนได้ที่ 02-262-3333 ต่อ 1046, 1064
หรือที่ www.phuttha.com
โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้นที่มา : www.phuttha.com


 4,131 

  แสดงความคิดเห็น


RELATED STORIES
จีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย