@ วัดหนองโสน(ป่าสัก) อยู่เหนือโรงพยาบาลสระบุรี (หลวงพ่อไฮ้ สระบุรี) มีควาย ๓ เขา อยู่ที่วัดให้ชม

 motorola31313@gmail.com    5 ต.ค. 2555

@ กระบือหรือว่าควายตัวนี้มี ๓ เขา เขาที่ ๓ เหมือนงวงช้างยื่นลงมาข้างหน้าปิดดวงตาข้างขวา เลยเอาไปไถนาไม่ได้ แต่เขาก็ได้ออกงานหาเงินมาสร้างวัดไว้หลายแล้ว
***ทางวัดจะมีงานบุญกฐินในวันที่ ๑๐ พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๕๕ เวลา ๑๑.๐๐ น. จึงขอเรียนเชิญเจริญบุญญาติโยมสาธุชนทั้งหลาย มาร่วมด้วยช่วยกัน***


ที่มา : @ ชาคโร ภิกขุ วัดหนองโสน (ป่าสัก) อ.เมือง จ.สระบุรี


 4,066 

  แสดงความคิดเห็น


RELATED STORIES
จีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย