ทำอย่างไรให้ใจอยู่กับตัว

 petcharat    

เมื่อวันก่อนคุณพ่อเล่าให้ฟังว่าตอนที่ท่านออกไปตลาดตอนตี 3 ขณะขับรถอยู่ได้เห้นผู้หญิงมายืนนิ่ง
อยู่ริมถนน พอขับรถเข้าไปใกล้ก็ไม่เห็นรายละเอียดของใบหน้า เห็นแต่หน้าขาววอก แถมไม่มีเท้าอีกด้วย
ฉันถามคุณพ่อว่าท่านทำอย่างไร คุณพ่อบอกว่าท่านก็เฉยๆ แต่ถ้าหากเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นกับฉัน ฉันจะทำอย่างไรกับจิตใจฉันดี   
ทำอย่างไรให้ใจอยู่กับตัว?
www.wimutti.net


• พอสติมา สมาธิมี ปัญญาจะเข้าประจําที่ ก็เริ่มงานแก้ปัญหามีชีวิตชีวาขึ้นมาทันที

• บทสวดทิพย์มนต์ [ต้นฉบับ] โดย ท่านพ่อลี ธมฺมธโร วัดอโศการาม จ.สมุทรปราการ

• พระครูภาวนารังสี ( เปลื้อง วิสฏฺโฐ ) วัดใหญ่ชัยมงคล จ.พระนครศรีอยุธยา (2445 - 2536)

• เผชิญความตายด้วยใจสงบ

• ศูนย์เผยแผ่ธรรมะออนไลน์กัณฑกะ ตอนประโยชน์สุด

• กรรมฐานเปลี่ยนพฤติกรรมได้แน่นอน

RELATED STORIES
จีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย