นักปฏิบัติต้องไม่ทิ้งอนิจจัง (พระโพธิญาณเถร)

 หัวหอม    8 ก.ย. 2555

ตามลิงค์นี้เลยครับ

http://www.dhammajak.net/forums/viewtopic.php?f=7&t=43220&p=307160#p307160   
 4,212 

  แสดงความคิดเห็น


RELATED STORIES
จีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย