ขอเชิญฟังพระอาจารย์ประสงค์ ปริปุณโณ "น้อมสู่ใจ" ที่ยุวพุทธฯบางแค อา.16 มค54@13-16 น.

 kaveebsc    27 ธ.ค. 2553

ขอเชิญฟังพระอาจารย์ประสงค์ ปริปุณโณ "น้อมสู่ใจ" ที่ยุวพุทธฯบางแค อา.16 มค54@13-16 น.

ขอเชิญฟังธรรมโครงการ "จิตใส ใจสบาย"
พระอาจารย์ประสงค์ ปริปุณโณ เรื่อง "น้อมสู่ใจ"
ที่ยุวพุทธฯ บางแค
วันอาทิตย์ที่ 16 มกราคม 2554 เวลา 13.00 - 16.00 น.
ฟรี ไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆ

ธรรมะบรรเทิง ที่สนุกสนาน และมีประโยชน์มากๆ
 4,109 

  แสดงความคิดเห็น


RELATED STORIES
จีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย