ขอเชิญ ร่วมปฏิบัติธรรม เเนวทางสติปัฏฐาน ๔ (ยุบหนอ-พองหนอ) เเบบเข้มข้น ฉลองปีเก่าต้อนรับปีใหม่ ธุดงค์ ปลักกลด เเละอธิฐานจิตเเรกของปี รับพรปีใหม่จากพระสงฆ์ รับสิ่งดีๆต้นปีใหม่

 พุทธบุตรสงเคราะห์    27 ธ.ค. 2553

  *** ขอเชิญเหล่าพุทธบุตร พุทธบริษัท ทั่วสารทิศร่วมปฏิบัติธรรม เจริญสติปัฎฐาน ๔ (วันที่ 31-2 มกราคม 54)

ฉลองปีเก่า ต้อนรับปีใหม่ ธุดงค์ปลักกลด เเละอธิฐานจิตข้ามปี รับสิ่งดีๆ ต้นปีใหม่ ณ วัดไผ่เหลือง อ.บางบัวทอง จ.นนทบุรี (อยุ่ในเขตปริมณฑล ติดถนนรัตนาธิเบศร์) ***
 


......ด้วยการสมัครเข้ารับ การอบรม ปฏิบัติธรรมเเบบเข้ม. ปฏิบัติเเบบ 3 วัน 2 คืน เพื่อถวายเป็นพุทธบูชาเเด่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า พระอรหันตสาวก เพื่อสร้างบารมีธรรม เพื่อฝึกการใช้สติ สมาธิ เจริญปัญญาวิปัสสนา ในวันสิ้นปีใหม่นี้

จึงขอเชิญผู้ใคร่ในการเข้าถึงพุทธธรรมขององค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าด้วยเข้าถึงด้วยการปฏิบัติขัดเกลาจิตใจของตนเองให้


.......ตามคำสอนขององค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่ตรัสไว้ ในวันจาตุรงคสันนิบาตร โดยย่อเป็นหัวใจสำคัญของพระพุทธศาสนาไว้ว่า +ละความชั่ว +ทำความดี +ทำจิตใจให้ผ่องใส เเค่นี้ เราก็สามารถรู้ตื่นเบิกบานใจเมื่อเข้าถึงพุทธธรรมได้ทุกเพศทุกวัย ด้วยผลบุญจากการเเสวงหาพระธรรมด้วยการปฏิบัติ ธรรมสร้างสติในกาย-เวทนา-จิต-ธรรม อย่างมีสติรู้ตัว ทั่วพร้อมอยู่ในกายเพื่อเพิ่มพูลสติให้ดำรงชีวิตอยู่อย่างไม่ประมาท


 กำหนดการโครงการปฏิบัติธรรม ฉลองปีเก่า ต้อนรับปีใหม่ สร้างบุญ ปลักกลดธุดงค์ข้ามปี สร้างสิ่งดีๆ ต้นปีใหม่  

(ในวันศุกร์ ที่ 31-2 เดือน ธันวาคม นี้ พ.ศ.2553 ) รับจำนวนจำกัด 150 ท่าน สามารถโทรศัพท์ลงทะเบียนจองก่อน วันที่ 31 ธ.ค. 53
โทรจอง. 082-2205051___________ตารางกำหนดเวลา__________

วันที่ 1-31 ธ.ค. 53 รับสมัคร ปฏิบัติธรรม หรือ สมัครวันที่มาปฏิบัติธรรม ก็ได้

วันศุกร ที่ 31 ธ.ค. 53 เวลา 09.00 -16.00 น. ลงทะเบียน / เวลา 17.30 รับศีล สมาฐานกรรมฐาน/ทำวัตรเย็น ณ ลานธรรม

เวลา 20.00 น. เริ่ม ปฏิบัติธรรม เจริญสติปัฏฐาน ภาวนา
เวลา 24.00 น. พระภิกษุสงฆ์ สวดให้พร ปีใหม่
เวลา 24.05 น. สวดมนต์รับปีใหม่กับเทวดา เเละเเผ่เมตตา อธิฐานจิตเเรกของปีใหม่รับสิ่งดีๆ ในปีใหม่

วันอาทิตย์ ที่ 1 ธ.ค. 54 ทำบุญวันปีใหม่ เเละ ปฏิบัติภาวนา รักษาใจ ตามช่วงเวลา

วันที่ 2 ธ.ค. 54 เวลา 16.00 น. ลาศีล ,ลาพระกรรมฐาน, ขอขมา /เวลา 16.30 น. รับใบเกียรติบัตร  อานิสงค์ของการปฏิบัติที่ได้จากการปฏิบัติธรรม 

1. ทำให้ร่างกายสดชื่นเเจ่มใจ เบิกบาน เเข็งเเรงไม่ค่อยมีโรคภัย
------- (เพราะจิตใจดีงาม ร่างกายก็ผ่องใส เบิกบานร่างเริง คิดสิ่งใดก็มีความสุข)
2. รู้บาป รู้บุญ รู้คุณ รู้โทษ รู้สิ่งที่มีประโยชน์ เเละไม่มีประโยชน์
------- (ทำให้เกิดความเบื่อหนาน ในการดำเนินชีวิต ทำให้ดำเนินชีวิตอย่างไม่ประมาท)
3. เป็นผู้ที่มีความกตัญญู รู้คุณ ต่อผู้มีพระคุณ จิตใจอ่อนโยน อ้อนน้อมถ่อมตน
------- (เชื่อฟังพ่อเเม่มากขึ้น เพราะได้รู้จักความทุกข์จากเวทนา)
4. รู้กฎเเห่งกรรมจากการกระทำของตัวเองได้ ------ (รู้ว่าเคยกระทำกุศล เเละอกุศลใดมา)
5. รู้เเนวทางการเเก้ไขปัญหาชีวิต ในปัจจุบันได้
------- (ไม่เครียด ไม่ฆ่าตัวตาย หาหนทางดับความทุกข์ทางใจได้ เเก้ปัญหาเฉพาะหน้าได้)
6. รู้มีสติรู้ตัว ก่อนคิดที่จะทำสิ่งต่างๆ มากขึ้น ------ (เป็นผลให้เกิดความผิดพลาดน้อยลง)
7. มีความจำเป็นเลิศ ------ (เรียนหนังสือเก่งเพราะมีความจำเร็ว)
8. ต่ออายุให้ยาวนานขึ้น ------ (เพราะกรรมจากการกระทำบาปไม่มาตัดรอน)
9. มีวิบากกรรมน้อยลง ------ (สิ่งที่ทำให้ติดขัดความสำเร็จ)
10. เป็นคนมีเมตตาสูง ------ (เป็นที่รักใคร่ของผู้อื่น มากขึ้น)
11. ทำให้เป็นคนใจเย็น มากขึ้น ------ (กำหนด รู้เละควบคุมอารมณ์ที่เกิดขึ้นได้)
12. ทำให้ดูคนออก ว่าคนไหนคบได้ คบไม่ได้ คนไหนดี คนไหนไม่ดี
------ (อ่านคนออก บอกตนได้ ใช้ตนเป็น เห็นตัวตาย)
13. การปฏิบัติธรรม ได้บุญมากที่สุดในพระพุทธศาสนา ------ (มากกว่า ทาน เเละศีล เพราะทำกันได้ยาก )
14. สามารถเเก้กรรมจากการกระทำที่ไม่หนักมากได้
----- (เพราะการปฏิบัติธรรมได้บุญและอานิสงส์เยาะ เมื่อเเผ่เมตตาออกไปเจ้ากรรมนายเวรก็ได้มาก และสัพสัตว์ ก็จะถึงมาก และถึงทุกที่เพราะจิตมีสมาธิสูงมาก)
15. สามารถเข้าถึงธรรมะขั้นสูงสุดได้ ------- (เพราะเป็นการฝึกฝนโดยการทำลายต้นต่อของกิเลสโดยตรง)
16. เป็นบาทฐานในการเข้าถึงธรรมะในอนาคต
-------- (เป็นการสร้างบารมีธรรมเฉกเช่นพระพุทธเจ้า เเละพระอริยบุคคลทั้งหลาย้พื่อใช้ต่อสู้กับพระยามารที่ฝังอยู่ในใจเรา รอเราชนะกิเลสอยู่ คือความโลภ ความโกรธ ความหลง)
คุณสมบัติผู้เข้ารับการอบรม ดังนี้

1.เป็นผู้มีศรัทธาในการปฏิบัติธรรม
2.เป็นผู้ที่มีร่างกายสมบูรณ์เเข็งเเรง
3.เป็นผู้ไม่มีโรคร้ายเรง
4.เป็นผู้ไม่ติดอาญาเเผ่นดิน
5.เป็นผู้ว่าง่าย,สอนง่าย,กินง่าย,อยู่ง่าย,นอนง่าย ไม่เเข็งกระด้างการเตรียมตัวเบื้องต้น ดังนี้

1.นุ่งห่มด้วยชุดขาว (สำหรับหญิงใส่ผ้าถุง มีไสบเฉวียงบ่า)
2.เตรียมเครื่องใช้ส่วนตัวมาด้วย อาทิ เเปรงสีฟัน, ยาสีฟัน,ยาสระผม, สบู่ เละอื่นๆ
3.หารมีโรคประจำตัวควรติดยาหรือคนดูเเลมาด้วย
4.นำบัตรประจำตัวประชาชนมาด้วย
หมายเหตุ. กรุณาอย่านำของมีค่าติดตัวมาเข้ารับการอบรมด้วย เพื่อความสันโดษ
(ปฏิบัติธรรมนำจิต เพื่อเเผ่คุณงามความดีสู่ครอบครัว,มิตร,สหาย เพื่อตอบพระคุณ เพื่อส่งจิตให้สูง เพื่อเชิดชูพระเกียรติคุณ เพื่อเเสวงหาความสุขล้ำ เพื่อน้อมนำ พุทธธรรม สู่กลางใจ)

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม. ติดต่อ สำนักงานวัด . 02-9211979 หรือ 082-2205051 [url][url][url][url][url][url]e-mail*supachai_watthai@live.com[/url[/url[/url[/url[/url[/url]]]]]] หรือ ที่ วัดไผ่เหลือง


 เเผนที่ วัดไผ่เหลือง 

ข้ามสะพานพระนั่งเกล้า เลยถนนท่าอิฐ ถนนไทรม้า (ติด ถ.รัตนาธิเบศร์) ต.บางรักพัฒนา อ.บางบัวทอง จ.นนทบุรี 11110 เลยสี่เเยกบางพลู 200 เมตร ข้างปั้ม ปตท. ติดสะพานลอยเเรก ตรงข้ามวัดบางเเพรก ---(วัดอยู่ใกล้บิ๊กซี คาร์ฟู บิ๊กคิง บางใหญ่)--- รถประจำทางที่ผ่าน หน้าวัดไผ่เหลือง 

( รถประจำทางที่ผ่านหน้าวัดไผ่เหลือง ดังนี้ สาย134(หมอชิต-บางบัวทอง), สาย388 (ปากเกร็ด-มหิดล), สาย 177(หมอชิต-บางบัวทอง) , สาย 528 (หมอชิต-ไทรน้อย) เเละรถตู้ประจำทาง เข้าบางใหญ่ซิตี้,เข้าหมู่บ้านบัวทอง, เข้าหมู่บ้านรัตนาธิเบศร์, เข้าหมู่บ้านบัวทองธานี เป็นต้น)


 *** พิเศษ สำหรับผู้ที่ผ่านการฝึกอบรมปฏิบัติธรรมทุกท่าน จะได้รับสไบเบิกฟ้า มหารัตนะ ทุกท่าน **** /ในการปฏิบัติธรรม นั้นจะกินน้อย .. นอนน้อย .. ทำความเพียรให้มาก / สวดมนต์ .. เป็นยาทา .. วิปัสสนาเป็นยากิน /


  เชิญชมรูปกิจกรรม การปฏิบัติธรรมของวัดไผ่เหลืองด้านล่าง      


ที่มา : ขอเชิญร่วมปฏิบัติธรรม ธุดงค์ข้ามปี ฉลองปีเก่าต้อนรับปีใหม่ รับพรเเรกของปี


รูปบริเวณ ภายในวัดไผ่เหลือง


• วัดศรีสุทธาวาส (วัดเลยหลง)

• ทำบุญทำทานเพื่อเป็นกุศลกับชีวิต

• ๑๖ ตำบล ทรงแสดงนิมิตต์โอภาส

• สามเณรสุขะผู้มากบารมี เขียนโดย สืบ ธรรมไทย

• ๔๖.ปางประดิษฐานรอยพระพุทธบาท

• คำสอนหลวงพ่อ

RELATED STORIES
จีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย